Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Diskus praktiskā lietošana

 

 Diskus inhalators folijas strēmelē satur 60 precīzi nomērītas devas.  1


Devu skaitītājs parāda, cik devu inhalatorā vēl ir atlicis. Pēdējās piecas devas tiks attēlotas SARKANAS, lai informētu pacientu par to, ka inhalators drīz būs tukšs.


Sviru izmanto, lai atvērtu nelielu atveri iemutnī. Atverot sviru, tiek atbrīvota deva, kas ir gatava inhalācijai. Kad Diskus tiek aizvērts, svira automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.

Diskus ir ērti lietojams ar 4 vienkāršām darbībām 1:

Atvērt:

Lai atvērtu Diskus, turiet ārējo korpusu vienā rokā un otras rokas īkšķi ielieciet tam paredzētajā iedobē. Bīdiet īkšķi bultas norādītajā virzienā līdz izdzirdēsiet klikšķi.

Pabīdīt:

Turiet Diskus ar iemutni pret sevi. Jūs varat turēt to labajā vai kreisajā rokā. Bīdiet sviru virzienā prom no sevis līdz atdurei. Jūs dzirdēsit klikšķi. Tas nozīmē, ka zāļu deva nonāk iemutnī.

Svarīgi!!!

Izelpojiet tik dziļi, cik tas Jums nesagādā grūtības. Neizelpojiet Diskus ierīcē

Inhalēt:

Pielieciet iemutni pie lūpām un vienmērīgi, dziļi ieelpojiet caur muti. Izņemiet Diskus no mutes. Aizturiet elpu apmēram 10 sekundes, vai arī tik ilgi, cik tas Jums nesagādā grūtības. Lēni izelpojiet.

Aizvērt:

Lai aizvērtu Diskus, virziet īkšķa iedobi uz savu pusi līdz atdurei. Jūs dzirdēsit klikšķi.Svira atgriezīsies sākotnējā stāvoklī.

Svarīgi!!!

Izskalojiet muti ar ūdeni un izspļaujiet to. Tas palīdzēs Jums izvairīties no piena sēnītes un aizsmakuma.

Atceraties:

  • Nekad nepārsniedziet devu, ko Jūsu ārsts ir Jums izrakstījis;
  • Diskus ir jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

Atsauces:

  1. Seretide lietošanas instrukcija.

Flixotide

Zāļu apraksts

Seretide

Zāļu apraksts

Serevent

Zāļu apraksts

Recepšu zāles.
▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK uzņēmumu grupai.
©2017 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.