Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Video: Kā lietot Ellipta inhalatoru

 

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: http://edgesuite.gskstatic.com/HealthSites/Health/Latvia/MP4/therapy/ka-lietot-ellipta-inhalatoru.mp4

Relvar ▼Ellipta

flutikazona furoāta un vilanterola inhalācijas pulveris

Zāļu apraksts

 

Anoro ▼Ellipta  

Umeklidīnija/Vilanterola inhalācijas pulveris

Zāļu apraksts

 

Incruse▼ Ellipta

Umeklidīnija inhalācijas pulveris

Zāļu apraksts

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.