Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Ellipta inhalatora lietošana

 Ellipta satur divas folijas strēmeles ar 30 devām. 123 Tādā veidā ļaujot apvienot divas  aktīvās vielas inhalēšanas brīdī. 

Kā inhalēt devu 4

Iepakojums jāatver tikai tad, kad pacients ir gatavs uzsākt inhalatora lietošanu. No folijas iepakojuma atvēršanas brīža zāles drīkst lietot 6 nedēļas. Lai palīdzētu jūsu pacientam atcerēties, kad inhalatoru vairs nedrīks lietot, Ellipta ierīces otrā pusē ir speciāla atzīmes vieta, kur ierakstīts "Izmest līdz" datumu.
Lietojot Ellipta inhalatoru, Jums jāievēro 3 vienkārši soļi:

 

1. ATVERIET:

 

 • Atveriet vāciņu, slidinot to uz leju, līdz sadzirdat klikšķi
 • Turot inhalatoru prom no mutes, izelpojiet, cik vien daudz iespējams

 

2. INHALĒJIET:
 

 • Pielieciet iemutni pie lūpām un cieši aptveriet to ar lūpām Ievelciet ilgu, vienmērīgu, dziļu ieelpu un aizturiet to vismaz 3-4 sekundes
 • Pat lietojot inhalatoru pareizi, Jūs varat nesagaršot un nesajust zāles

 

3. AIZVERIET:

 

 • Attāliniet inhalatoru no savas mutes un lēni un mierīgi izelpojiet;
 • Slidiniet vāciņu uz augšu, cik vien tālu iespējams, līdz tas nosedz iemutni;
 • Iemutnis nav jātīra. Ja vēlaties to darīt, vienmēr izmantojiet sausu salveti.
  Pārliecinietes, vai Jūsu pacients Ellipta ierīci lieto pareizi!

Svarīgi padomi jūsu pacientiem 

 • Nekratiet inhalatoru, nelieciet pirkstus priekšā gaisa atverēm un neizelpojiet inhalatorā!
 • Devu skaitītājs atskaitīs vienu devu vienā reizē. Ja devu skaitītājs neatskaita devu, kad jūs sadzirdat klikšķi, inhalators neatbrīvos nepieciešamo devu. Ja tā notiek,  pacientam inhalators  jāatgriež aptiekā. 

Atsauces:

 1. Relvar zāļu apraksts. 
 2. Anoro zāļu apraksts.    
 3. Incruse zāļu apraksts.   
 4. Incruse lietošanas instrukcija. 

Relvar Ellipta 

flutikazona furoāta un vilanterola inhalācijas pulveris

Zāļu apraksts

Anoro▼ Ellipta  

Umeklidīnija/Vilanterola inhalācijas pulveris

Zāļu apraksts

Incruse▼ Ellipta

Umeklidīnija inhalācijas pulveris

Zāļu apraksts

Trelegy▼ Ellipta

Flutikazona furoāta/ umeklidīnija/ vilanterola inhalācijas pulveris

Zāļu apraksts

Trelegy Ellipta

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.