Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

GSK medikamenti elpceļu slimību ārstēšanai

 

Mūsu misija ir uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti, ļaujot pacientiem darīt vairāk, justies labāk un dzīvot ilgāk. It visā, ko mēs darām, pacients mums ir galvenais. Gadu gaitā iegūtā pieredze un zināšanas mums ļauj radīt inovatīvus medikamentus un modernus inhalatorus, kas ļauj pielāgot terapiju pacientu vajadzībām.

GSK medikamenti ir palīdzējuši miljoniem astmas un HOPS pacientiem visā pasaulē. tomēr mēs turpinām ieguldīt zinātnē, lai veicinātu mūsu izpratni par slimību, gūtu labāku priekšstatu par pacientu individuālajām vajadzībām un izstrādātu individuālu ārstēšanu, kas pēc iespējas ir pielāgota katra pacienta vajadzībām.

GSK ir radījusi elpceļu medikamentus gan astmas, gan HOPS pacientiem ar dažādām slimības smaguma pakāpēm:

 

Īsumā par GSK elpceļu medikamentiem

 

Relvar▼Ellipta

(flutikazona furoāts / vilanterols)

Uzzini vairāk par Relvar Ellipta šeit

RELVAR ▼ Ellipta zāļu apraksts
 

Indikācija:

Relvar Ellipta indicēts regulārai bronhiālās astmas ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma, kad piemērota kombinētu zāļu (ilgstošas darbības bēta2 agonista un inhalējamā kortikosteroīda) lietošana:

 • pacientiem, kuriem slimība nav pietiekami kontrolēta ar inhalējamiem kortikosteroīdiem un īslaicīgas darbības bēta2 agonista lietošanu “pēc vajadzības”;
 • pacientiem, kuriem slimība jau ir pietiekami kontrolēta, lietojot inhalējamu kortikosteroīdu un ilgstošas darbības bēta2 agonistu.

HOPS
Simptomātiskai ārstēšanai pieaugušajiem ar HOPS no 18 gadu vecuma, kuriem FEV1<70 % no paredzētās normas (pēc bronhodilatatora lietošanas) un anamnēzē ir paasinājumi, neskatoties uz regulāru bronhodilatatoru lietošanu. 1

 • 92/22 mcg vienu reizi dienā

Svarīgi:
Relvar Ellipta 184/22mcg nav indicēts HOPS ārstēšanai.

AnoroEllipta

(umeklidīnijs / vilanterols)

Anoro Ellipta ir indicēts kā bronhodilatācijas balstterapija simptomu atvieglošanai pieaugušiem pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS)1

 • Anoro Ellipta 55/22 mcg

Uzziniet vairāk par Anoro šeit.

ANORO ▼ Ellipta zāļu apraksts

IncruseEllipta

(umeklidīnijs)

Incruse Ellipta ir garas darbības muskarīnreceptoru antagonists (LAMA), kas kā bronhodilatatoru balstterapija reģistrēts simptomu atvieglošanai pieaugušiem pacientiem, kuriem ir hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS) 1.

 • Incruse Ellipta 55 mcg

Uzziniet vairāk par Incruse šeit.

INCRUSE ▼ Ellipta zāļu apraksts

Nucala▼

(mepolizumabs)

Pirmā mērķētā papildterapija, kas vērsta pret IL-5, pieaugušiem pacientiem ar smagu, grūti ārstējamu eozinofilu astmu.

 • 100 mg tiek ievadīti subkutāni reizi četrās nedēļās.

Uzziniet vairāk par Nucala šeit

NUCALA ▼ zāļu apraksts

 

Seretide

(flutikazona propionāts / salmeterols)

SERETIDE zāļu apraksts

Indikācijas:

Astma
Seretide ir indicēts regulārai astmas ārstēšanai gadījumos, kad ir lietderīga kombinēta (ilgstošas darbības bēta-2-agonistu un inhalējamu kortikosteroīdu) terapija:

 • pacienti, kam inhalējamie kortikosteroīdi un „pēc vajadzības” lietoti inhalējamie īslaicīgas darbības bēta-2-agonisti nespēj nodrošināt pietiekamu kontroli;
  vai
 • pacienti, kam jau šobrīd inhalējamie kortikosteroīdi kopā ar ilgstošas darbības bēta-2-agonistu nodrošina pietiekamu kontroli.

Piezīme: Seretide 25/50 mikrogramu deva nav piemērota pieaugušajiem un bērniem ar smagu astmu.

HOPS
Seretide ir indicēts simptomātiskai ārstēšanai pacientiem ar HOPS, kuriem FEV1 <60% no paredzētās normas (pirms bronhodilatatora lietošanas), anamnēzē ir atkārtoti paasinājumi un, neskatoties uz saņemto regulāro bronhodilatatoru terapiju, saglabājas nopietni simptomi.

Devas:

 • Seretide 25/50 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija
 • Seretide 25/125 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija
 • Seretide 25/250 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija
 • Seretide Diskus 50/100 mikrogrami/devā pulveris inhalācijām 
 • Seretide Diskus 50/250 mikrogrami/devā pulveris inhalācijām
 • Seretide Diskus 50/500 mikrogrami/devā pulveris inhalācijām

 

Flixotide

(flutikazona propionāts )

FLIXOTIDE zāļu apraksts

Astma

Flutikazona propionāts plaušās darbojas kā stiprs pretiekaisuma līdzeklis. Tas samazina astmas simptomu izteiktības pakāpi un uzliesmojumu biežumu pacientiem, kuri iepriekš ir saņēmuši tikai bronhodilatatorus vai cita veida profilaktisku terapiju. Smagas astmas gadījumā pacientam ir nepieciešama regulāra izmeklēšana, jo var iestāties nāve.

Smagas astmas pacientiem ir pastāvīgi simptomi un bieži uzliesmojumi, ir samazinātas fiziskās spējas, un PEF bāzes līmenī ir mazāks nekā 60% no normas ar vairāk nekā 30% variabilitāti, pēc bronhodilatatoru lietošanas parasti neizdodas sasniegt normu. Šādiem pacientiem ir nepieciešams lielās devās lietot inhalējamos (skat. norādījumus par devām pilnajā zāļu aprakstā) vai perorālos kortikosteroīdus. Pēkšņas simptomu pasliktināšanās gadījumā var būt nepieciešams palielināt kortikosteroīdu devu, un tā ir jāievada medicīnas darbinieku uzraudzībā.

Pieaugušie
Profilaktiska ārstēšana

 • Viegla astma (bāzes līmenī PEF ir vairāk nekā 80% no normas ar mazāk nekā 20% variabilitāti): pacienti, kam nepieciešama intermitējoša simptomātiska bronhodilatatoru lietošana biežāk nekā tikai atsevišķos gadījumos.
 • Vidēji smaga astma (bāzes līmenī PEF ir 60-80% no normas ar 20-30% variabilitāti): pacienti, kam nepieciešama regulāra pretastmas līdzekļu lietošana, kā arī pacienti, kuriem, saņemot profilaktisku terapiju vai tikai bronhodilatatorus, ir nestabila astma, vai arī tā pasliktinās.
 • Smaga astma (bāzes līmenī PEF ir mazāk nekā 60% no normas ar vairāk nekā 30% variabilitāti): pacienti, kam ir smaga hroniska astma.

Uzsākot inhalējamā flutikazona propionāta terapiju, daudziem pacientiem, kuriem adekvātai simptomu kontrolei ir nepieciešams lietot sistēmiskos kortikosteroīdus, ir iespējams ievērojami samazināt perorālo kortikosteroīdu devu vai pat pilnīgi pārtraukt to lietošanu.

Pediatriskā populācija

Bērni, kuriem ir nepieciešama profilaktiska astmas ārstēšana, ieskaitot pacientus, kuriem ar pašreiz pieejamajām profilaktiskajām zālēm nav panākta astmas kontrole.


HOPS

Flixotide (flutikazona propionāts) ir indicēts hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) ārstēšanai kombinācijā ar ilgstošas darbības bronhodilatatoru.

Flixotide devas:

 • Flixotide 50 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija
 • Flixotide 125 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija
 • Flixotide 250 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija

 

Serevent

(salmeterols)

SEREVENT zāļu apraksts

Serevent ir ilgstošas darbības β2 agonists, ko paredzēts lietot tikai kā papildterapijas līdzekli astmas ārstēšanai kopā ar kortikosteroīdiem. Serevent var nodrošināt papildus simptomātisku ārstēšanu, ja to lieto kopā ar optimālu kortikosteroīdu bāzes terapiju (skatīt apakšpunktus 4.4 un 5.1). Pacientus jābrīdina nepārtraukt terapiju un nesamazināt zāļu devas bez ārsta norādījuma pat tad, ja pašsajūta uzlabojas, lietojot Serevent.

Pieaugušajiem:

Salmeterols nodrošina ilgstošu (12 stundas) bronhodilatāciju pārejošas elpceļu obstrukcijas gadījumā, ko izraisījusi astma, hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS) un hronisks bronhīts. Tas piemērots ilgstošai, regulārai terapijai divas reizes dienā, lai kontrolētu simptomus, taču aizkavētā darbības sākuma dēļ (10 – 20 minūtes) to nedrīkst izmantot akūtu astmatisku simptomu kupēšanai. Šim nolūkam lietojami ātrākas darbības (5 minūšu laikā) inhalējamie bronhodilatatori (piemēram, salbutamols).
Serevent indicēts gadījumos, kad nepieciešama pastāvīga bronhu paplašināšana, kā arī atgriezeniskas obstruktīvas elpceļu slimības izraisītu nakts simptomu un/vai fluktuāciju dienas laikā profilaksei (piemēram, pirms fiziskas slodzes vai neizbēgamas saskares ar alergēnu).

Bērniem:

Regulāra atgriezeniskas elpceļu obstrukcijas terapija astmas gadījumā, tai skaitā fiziskas slodzes izraisītu bronhu spazmu ilgstoša profilakse.

Devas:

 • Serevent 25 mikrogrami aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija
 • Serevent Diskus 50 mikrogrami pulveris inhalācijām 1

 

Ventolin

(salbutamols)

VENTOLIN zāļu apraksts

Salbutamols ir selektīvs bēta2 adrenoreceptoru agonists, kas indicēts bronhospazmu ārstēšanai vai profilaksei. Tas nodrošina īslaicīgu (četras stundas ilgu) bronhodilatāciju astmas, hroniska bronhīta un emfizēmas izraisītas atgriezeniskas elpceļu obstrukcijas gadījumā. Pacientiem ar astmu salbutamolu var lietot, lai mazinātu simptomus, kad tie radušies, un lai nepieļautu to rašanos, lietojot pirms saskares ar zināmu ierosinātāju.

Pacientiem ar persistējošu astmu bronhodilatatori nedrīkst būt vienīgie vai galvenie terapijas līdzekļi. Pacientiem ar persistējošu astmu, kuriem salbutamols neiedarbojas, kontroles sasniegšanai un saglabāšanai ieteicama ārstēšana ar inhalējamiem kortikosteroīdiem. Neveiksmīga ārstēšana ar salbutamolu var liecināt par neatliekamas ārsta konsultācijas vai ārstēšanas nepieciešamību.

Devas:

 • Ventolin 100 Inhaler CFC-Free 100 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena,suspensija
 • Ventolin 100 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena,suspensija
 • Ventolin 2 mg/5 ml sīrups
 • Ventolin 5 mg/ml šķīdums izsmidzināšanai
 • Ventolin sīrups

 

Avamys

(flutikazona furoāts)

AVAMYS zāļu apraksts

Avamys ir indicēts alerģiskā rinīta simptomu ārstēšanai pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem no 6 gadu vecuma.

Deguna aerosola suspensija:

 • 27,5 μg / devā
   

Atsauces

 1. Vos et al. Global Burden of Disease Study 2013. The Lancet. 2015: 386(9995); 743-800

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.