Om deze website goed te laten functioneren moet JavaScript zijn ingeschakeld. Pas uw instellingen aan of gebruik een andere browser om door te gaan.

U verlaat nu de GSK website

U verlaat de website van GSK. GSK adviseert, ondersteunt of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sites beheerd door derden.

Doorgaan

TerugBestel onder andere patiëntenfolders, een demo Ellipta inhalator en instructievideo's. 

 

BESTEL MATERIALEN >

 

Bekijk onze nascholingen voor reizigersvaccins, longzorg en dermatologie

Uitbreiding van de indicatie 

De indicatie van Nucala (mepolizumab) is op 30 augustus j.l. middels Europese registratie uitgebreid voor adolescenten en kinderen vanaf 6 jaar. Nucala is hiermee de enige aanvullende behandeling voor ernstig refractair eosinofiel astma die beschikbaar en vergoed is voor volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 6 jaar.

Meer over Nucala

 

PERSBERICHT

Nucala geregistreerd voor kinderen met ernstig refractair eosinofiel astma

Zeist, 5 september 2018

De indicatie van Nucala (mepolizumab) is op 30 augustus door de EMA uitgebreid met adolescenten en kinderen vanaf 6 jaar. Nucala is hiermee de enige aanvullende behandeling voor ernstig refractair eosinofiel astma die beschikbaar is en vergoed wordt voor volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 6 jaar. Nucala is al sinds 1 februari 2016 beschikbaar voor volwassen patiënten.

Nucala vermindert consistent het aantal exacerbaties* 1 2, evenals het aantal ziekenhuisopnames of bezoeken aan de spoedeisende hulp (SEH) doorexacerbaties.**  1 2 Daarnaast vermindert Nucala de dagelijkse mediane dosis orale corticosteroïden (OCS).*** 3

De aanbevolen dosering mepolizumab is 100 mg subcutaan toegediend eens per 4 weken voor volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar en ouder. De aanbevolen dosering mepolizumab voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar oud is 40 mg subcutaan toegediend eens per 4 weken.
4
Het bijwerkingenprofiel bij pediatrisch patiënten is vergelijkbaar met dat bij volwassenen. De meest voorkomende bijwerkingen van Nucala zijn hoofdpijn en rugpijn. Productgerelateerde bijwerkingen zijn lokale reacties op de injectieplaats (vaak) en anafylaxie (zelden).
4Zie de SmPC voor een volledig overzicht voor gebruik.

Patiënten die baat kunnen hebben bij behandeling met Nucala zijn patiënten met ernstig, ongecontroleerd astma ondanks een hooggedoseerde behandeling. Bovendien dient aan de volgende criteria te worden voldaan:
4

  • Een hoge dosis inhalatiecorticosteroïden (≥1000 μg/dag fluticasonproprionaat equivalent) plus een aanvullende onderhoudsbehandeling.
  • Blijft ongecontroleerd (2 of meer exacerbaties in de afgelopen 12 maanden) en/of is afhankelijk van systemische corticosteroïden.
  • Bloedeosinofielwaarden van ≥150 cellen/μl bij start van de behandeling of ≥300 cellen/μl in de afgelopen 12 maanden.

* MENSA: 53% exacerbatiereductie vs placebo gedurende 32 weken (0,83/jaar vs 1,74/jaar; n=194 vs 191; p<0.001) (primair eindpunt); MUSCA: 58% exacerbatiereductie vs placebo gedurende 24 weken (0,51/jaar vs 1,21/jaar; n= 274 vs 277; p<0,0001) (additioneel eindpunt).
** MENSA: 61% reductie vs placebo gedurende 32 weken (0,08/jaar vs 0,20/jaar; n=194 vs 191; p=0,02) (primair eindpunt); MUSCA: 68% reductie vs placebo gedurende 24 weken (0,03/jaar vs 0,10/jaar; n= 274 vs 277; p=0,031) (additioneel eindpunt)
*** OR 2.39 voor OCS reductie voor Nucala (n=69) vs. placebo (n=66) in week 24 (SIRIUS primaire eindpunt); Mediaan 50% OCS dosis reductie (95% CI 20.0–75.0%) voor Nucala vs. 0.0% voor placebo (95% CI -20.0–33.3%) (p=0.007, SIRIUS secundaire eindpunt)

Voor medische vragen of bijwerkingen over dit product belt u met het Medical Customer Support Center, GlaxoSmithKline BV, tel. (030) 6938123. Voor de volledige productinformatie zie de geregistreerde Samenvatting van de Productkenmerken (SPC).


PROD SEPT 2018 NL/NLA/0043/18


- Einde Persbericht -

Referenties Persbericht

  1. Ortega HG et al. N Engl J Med 2014; 371:1198–1207
  2. Chupp GL et al. Lancet Respir Med 2017; 5:390–400
  3. Bel EH et al. N Engl J Med 2014; 371:1189–1197
  4. Nucala SmPC

Bekijk onze producten

Hier vindt u aanvullende informatie over onze producten, zoals de productkenmerken en patiëntinformatie.

Expert perspectives

Nascholingen overzicht

Door onze kennis te delen met zorgverleners, verwachten we een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het leven van patiënten. In onderstaand overzicht vindt u (geaccrediteerde) nascholingen op locatie, webinars of e-learnings die u plant waar en wanneer het u uitkomt. Om details van onderstaande nascholingen te bekijken en een nascholing te volgen moet u inloggen.