Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

Tổng quan về Bệnh lý dị ứng

Các bệnh lý về dị ứng và giải pháp toàn diện của GSK

Cơ sở khoa học - Xu hướng điều trị Viêm mũi dị ứng

Nhằm cập nhật kiến thức từ cơ sở lý thuyết đến thực hành lâm sàng trong điều trị Viêm Mũi Dị Ứng, VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. HCM hân hạnh phối hợp với Hội Tai Mũi Họng Nhi TP. HCM và Hội Hen Dị ứng Miễn dịch lâm sàng TP. HCM tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: Cơ sở khoa học và Xu Hướng điều trị Viêm Mũi Dị Ứng

Xem thêm

Sản phẩm – Dị ứng

Avamys (Fluticasone Furoate)

Tìm hiểu thêm

Xyzal (Levocetirizin Dihydroclorid)

Tìm hiểu thêm

Zyrtec (Cetirizin Dihydroclorid)

Tìm hiểu thêm