Trang web này yêu cầu JavaScript được bật để trải nghiệm tốt hơn. Vui lòng bật JavaScript trong phần thiết lập của trình duyệt hoặc sử dụng một trình duyệt khác để tiếp tục

      

Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

Các bài mới

20230526-VX-TSBS-NguyenHoangHuy-GanhNangViemTaiGiuaCapOTreEm

Gánh nặng viêm tai giữa cấp và vắc xin phòng bệnh: Ý kiến chuyên gia

Xem thêm

20230519-Respi-QA

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho Bệnh nhân Hen phế quản

Xem thêm

20230226-GenMed-TSBSTranAnhTuan-ViemHongDoLienCauOTreEm

Miễn dịch của vaccine đường uống

Xem thêm

20230321-Respi-QA

Sử dụng hợp lý thuốc cắt cơn trong hen phế quản
Vai trò và tính an toàn của SABA

Xem thêm