Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

Vắc-xin

Vắc-xin và tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh quan trọng và hiệu quả nhất để làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong cho nhân loại.
GSK phân phối hơn hai triệu liệu vắc-xin mỗi ngày đến hơn 160 nước trên thế giới. Trong năm 2017, hơn 798 triệu liều, từ 16 nhà máy sản xuất vắc-xin trên toàn cầu, đã được cung ứng cho các nước; giúp cho 40% trẻ em toàn cầu được chủng ngừa ít nhất với một vắc-xin của GSK.
(https://www.gsk.com/en-gb/about-us/what-we-do/vaccines)