Trang web này yêu cầu JavaScript được bật để trải nghiệm tốt hơn. Vui lòng bật JavaScript trong phần thiết lập của trình duyệt hoặc sử dụng một trình duyệt khác để tiếp tục

      

Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm Truy Cập để tiếp tục hoặc bấm Hủy để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

Tìm thấy    /   bởi: 

 • Augmentin

  amoxicillin + acid clavulanic</br> Kháng sinh
 • Avodart

  dutasteride</br> Tiết niệu
 • Bactroban Ointment

  mupirocin 2% w/w</br> Da Liễu
 • Cervarix

  vắc-xin ngừa bất kể tuýp HPV gây ung thư cổ tử cung</br> Văc-xin
 • Dermovate cream

  clobetasol propionate</br> Da Liễu
 • Duodart

  dutasteride - tamsulosin hydrochloride</br> Tiết niệu
 • Eumovate cream

  clobetasone butyrate</br> Da Liễu
 • Infanrix hexa™

  vắc-xin kết hợp bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào, viêm gan B, bại liệt bất hoạt và vắc-xin haemophilus influenzae tuýp b</br> Văc-xin
 • Keppra

  levetiracetam</br> Thần kinh
 • Lamictal

  lamotrigine</br> Thần kinh
 • Nootropil

  piracetam</br> Thần kinh
 • Rotarix™

  vắc-xin rotavirus, sống, hỗn dịch uống</br> Văc-xin
 • Seretide

  salmeterol xinafoate/ fluticasone propionate</br> Hô hấp
 • Synflorix™

  vắc-xin phế cầu cộng hợp</br> Văc-xin
 • Twinrix™

  vắc-xin phòng ngừa phối hợp viêm gan siêu vi A, B</br> Văc-xin
 • Ventolin

  salbutamol</br> Hô hấp
 • Xyzal

  levocetirizin dihydroclorid</br> Dị ứng
 • Zentel

  albendazole</br> Ký sinh trùng
 • Zinnat

  cefuroxime axetil</br> Kháng sinh
 • Zyrtec

  vetirizin dihydroclorid</br> Dị ứng
 • Xyzal

  levocetirizin dihydroclorid</br> Dị ứng
 • Zyrtec

  vetirizin dihydroclorid</br> Dị ứng
 • Seretide

  salmeterol xinafoate/ fluticasone propionate</br> Hô hấp
 • Ventolin

  salbutamol</br> Hô hấp
 • Augmentin

  amoxicillin + acid clavulanic</br> Kháng sinh
 • Zinnat

  cefuroxime axetil</br> Kháng sinh
 • Zentel

  albendazole</br> Ký sinh trùng
 • Avodart

  dutasteride</br> Tiết niệu
 • Duodart

  dutasteride - tamsulosin hydrochloride</br> Tiết niệu
 • Cervarix

  vắc-xin ngừa bất kể tuýp HPV gây ung thư cổ tử cung</br> Văc-xin
 • Infanrix hexa™

  vắc-xin kết hợp bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào, viêm gan B, bại liệt bất hoạt và vắc-xin haemophilus influenzae tuýp b</br> Văc-xin
 • Rotarix™

  vắc-xin rotavirus, sống, hỗn dịch uống</br> Văc-xin
 • Synflorix™

  vắc-xin phế cầu cộng hợp</br> Văc-xin
 • Twinrix™

  vắc-xin phòng ngừa phối hợp viêm gan siêu vi A, B</br> Văc-xin

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

X

Z

Hiển thị