Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Představení vakcíny Cervarix

Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná)

Cervarix je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Cervarix je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Cervarix není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou úhrady pro 13leté dle novely zákona č. 48/1997 Sb.). Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na 
www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com.