Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Nežádoucí účinky

Velmi časté: bolest hlavy, myalgie, reakce v místě vpichu včetně bolesti, zarudnutí, otoku; únavy

Časté: Gastrointestinální symptomy včetně nauzey, zvracení, průjmu a bolesti břicha, svědění/pruritus, vyrážka, kopřivka, arthralgie, horečka (≥ 38°C)

Méně časté: Infekce horních cest dýchacích, závrať, jiné reakce v místě vpichu, jako je indurace, lokální parestézie

Více informací naleznete v  SPC přípravku.

Cervarix je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Cervarix je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Cervarix není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou úhrady pro 13leté dle novely zákona č. 48/1997 Sb.). Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na 
www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com.