Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Nežádoucí účinky

Velmi časté: bolest hlavy, myalgie, reakce v místě vpichu včetně bolesti, zarudnutí, otoku; únavy

Časté: Gastrointestinální symptomy včetně nauzey, zvracení, průjmu a bolesti břicha, svědění/pruritus, vyrážka, kopřivka, arthralgie, horečka (≥ 38°C)

Méně časté: Infekce horních cest dýchacích, závrať, jiné reakce v místě vpichu, jako je indurace, lokální parestézie

Více informací naleznete v SPC přípravku.

Vakcína Cervarix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je vakcína proti lidskému papilomaviru (HPV typy 16, 18) (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění s výjimkou úhrady pro 13leté dle novely zákona č. 48/1997 Sb. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.