Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Nežádoucí účinky

Děti (ve věku 2-10 let) - Velmi časté: ospalost, bolest hlavy, podráždění, celková slabost a malátnost, bolest v místě vpichu, zarudnutí v místě vpichu (≤ 50 mm), zatvrdnutí místa vpichu (≤ 50 mm).

Děti (ve věku 2-10 let) - Časté: poruchy příjmu potravy, nevolnost, zvracení, průjem, vyrážka, myalgie, artralgie. zimnice, horečka ≥ 38°C, zarudnutí v místě vpichu (> 50 mm), zatvrdnutí v místě vpichu (> 50 mm).

Osoby ve věku 11-65 let - Velmi časté: bolest hlavy, nevolnost, myalgie, bolest v místě vpichu, erytém v místě vpichu (≤ 50 mm), ztvrdnutí v místě vpichu (≤ 50 mm), malátnost

-Časté: vyrážka, artralgie, erytém v místě vpichu (> 50 mm), ztvrdnutí v místě vpichu (> 50 mm), horečka (≥ 38 °C), zimnice

Více informací naleznete v SPC přípravku.

Vakcína Menveo prášek a roztok pro injekční roztok je konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování provedeno od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku pojištěnce a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace očkovací látky z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.