Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Nežádoucí účinky

Děti (ve věku 2-10 let) - Velmi časté: ospalost, bolest hlavy, podráždění, celková slabost a malátnost, bolest v místě vpichu, zarudnutí v místě vpichu, zatvrdnutí v místě vpichu.

Děti (ve věku 2-10 let) - Časté: poruchy příjmu potravy, nevolnost, zvracení, průjem, vyrážka, myalgie, artralgie. zimnice, horečka ≥ 38°C

Osoby ve věku 11-65 let - Velmi časté: bolest hlavy, nevolnost, myalgie, bolest v místě vpichu, erytém v místě vpichu, zatvrdnutí v místě vpichu, malátnost.

Více informací naleznete v SPC přípravku.

Menveo je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Menveo je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Menveo není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin osob). Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na 
www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na 
cz.safety@gsk.com.