Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Způsob podání

Vakcínu Menveo je třeba před podáním připravit rekonstitucí prášku v roztoku. Vakcína Menveo musí být podávána jako jedna dávka (0,5 ml) intramuskulární injekcí, ideálně do oblasti m. deltoideus. K zajištění optimální hladiny protilátek proti všem séroskupinám obsaženým ve vakcíně, je třeba schéma primárního očkování vakcínou Menveo dokončit jeden měsíc před rizikem expozice kmeny Neisseria meningitidis skupiny A, C, W135 a Y.

Dávkování

Reference:

  1. SPC Menveo

Menveo je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Menveo je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Menveo není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin osob). Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na
 www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na 
cz.safety@gsk.com.