Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Nežádoucí účinky

Velmi časté: zarudnutí v místě vpichu injekce, horečka ≥ 38 °C (měřeno rektálně) nebo ≥ 37,5 °C (měřeno axilárně/perorálně)

Časté: infekce horních cest dýchacích, vyrážka, bolest a otok v místě vpichu injekce, horečka > 39,5 °C (měřeno rektálně) nebo > 39 °C (měřeno axilárně/perorálně)

Méně časté: otitis media, lymfadenopatie, nervozita, abnormální pláč, nespavost, anorexie, konjuktivitida, bronchitida, kašel, otok příušní žlázy, zvracení

Vzácné: febrilní křeče, alergické reakce

Více informací naleznete v SPC přípravku.

Vakcína Priorix inj. stříkačka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněné injekční stříkačce je živá atenuovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com.
Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.