Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Nežádoucí účinky

Velmi časté: zarudnutí v místě vpichu injekce, horečka ≥ 38 °C (měřeno rektálně) nebo ≥ 37,5 °C (měřeno axilárně/perorálně)

Časté: infekce horních cest dýchacích, vyrážka, bolest a otok v místě vpichu injekce, horečka > 39,5 °C (měřeno rektálně) nebo > 39 °C (měřeno axilárně/perorálně)

Méně časté: otitis media, lymfadenopatie, nervozita, abnormální pláč, nespavost, anorexie, konjuktivitida, bronchitida, kašel, otok příušní žlázy, zvracení

Vzácné: febrilní křeče, alergické reakce

Více informací naleznete v SPC přípravku.

Priorix je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Priorix registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. V rámci plošného očkování je přípravek Priorix plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na 
www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com.