Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Nežádoucí účinky

Velmi časté: bolest hlavy, bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce, únava

Časté: gastrointestinální potíže, průjem, nauzea, otok v místě vpichu, reakce v místě vpichu (jako je hematom, svědění a podlitina), nevolnost

Méně časté: infekce horních cest dýchacích, závrať, zvracení, bolest břicha, myalgie, horečka (≥ 37,5°C)

Vzácné: lymfadenopatie, snížená chuť k jídlu, hypestezie, parestezie, hypotenze, vyrážka, svědění, artralgie, onemocnění podobné chriřpce, zimnice

Velmi vzácné: kopřivka

Více informací naleznete v SPC přípravku.

Twinrix Adult je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Twinrix Adult je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Twinrix Adult není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (kromě výjimek uvedených ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.). Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na
 www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na 
cz.safety@gsk.com.