Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Nežádoucí účinky 1

Velmi časté: bolest hlavy, bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce, únava

Časté: gastrointestinální potíže, průjem, nauzea, otok v místě vpichu, reakce v místě vpichu (jako je hematom, svědění a podlitina), nevolnost

Méně časté: infekce horních cest dýchacích, závrať, zvracení, bolest břicha, myalgie, horečka (≥ 37,5°C)

Vzácné: lymfadenopatie, snížená chuť k jídlu, hypestezie, parestezie, hypotenze, vyrážka, svědění, artralgie, onemocnění podobné chriřpce, zimnice

Velmi vzácné: kopřivka

Více informací naleznete v SPC přípravku.

Vakcína Twinrix Adult injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rDNA) (HAB), adsorbovaná. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, kromě výjimek uvedených ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.