Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Způsob podání

Twinrix Adult je určen pro intramuskulární aplikaci, přednostně do deltoidní oblasti.

Pacientům s trombocytopenii nebo s poruchami krevní srážlivosti lze výjimečně vakcínu podat subkutánně. Nicméně, při tomto způsobu podání může dojít k suboptimální imunitní odpovědi na vakcínu.

Dávkování

Dávka 1 ml je doporučena pro aplikaci dospělým a dospívajícím od 16 let výše.

Základní očkovací schéma
V rámci standardní základní imunizace se aplikují tři dávky vakcíny Twinrix Adult.

  • První dávka se podá ve zvolené době 
  • Druhá dávka o měsíc později než první dávka
  • Třetí dávka se podá 6 měsíců po první dávce

Ve výjimečných případech lze u dospělých, kteří očekávají, že do jednoho měsíce či o málo déle po zahájení vakcinace budou cestovat, a nemají dost času na ukončení standardního vakcinačního schématu v měsíci 0, 1 a 6, podat tři intramuskulární injekce podle schématu v den 0, 7 a 21. Při tomto vakcinačním schématu je doporučeno aplikovat ještě čtvrtou dávku, a to 12 měsíců po první dávce.

Imunizační schéma je nutné dodržet. Základní očkování má být prováděno stejnou vakcínou.

Reference:

  1. SPC Twinrix Adult

Twinrix Adult je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Twinrix Adult je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Twinrix Adult není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (kromě výjimek uvedených ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.). Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na
 www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na 
cz.safety@gsk.com.