Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Kongresy

Záznam z webináře na téma DOVATO - Plní naše očekávání?
25.11.2021 (v češtině)

Záznam z webináře na téma DOVATO - Plní naše očekávání?
25.11.2021 (v angličtině)

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: http://videos.gskstatic.com/pharma/GSKpro/Czechoslovakia/pilsen-webinar-cz-record-pm-cz-dll-vid-210020.mp4

Záznam z webináře na téma DOVATO - EACS DOPORUČENÍ OVĚŘENA VAŠÍ ZKUŠENOSTÍ
20. 05. 2021 (v češtině)

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: http://videos.gskstatic.com/pharma/GSKpro/Czechoslovakia/pilsen-webinar-eng-record-pm-cz-dll-vid-210021.mp4

Záznam z webináře na téma DOVATO - EACS DOPORUČENÍ OVĚŘENA VAŠÍ ZKUŠENOSTÍ
20. 05. 2021 (v angličtině)

NA

Záznam z webináře na téma DOVATO - NOVÉ TRENDY LÉČBY V EACS DOPORUČENÍCH
19. 11. 2020

NA

Záznam z webináře na téma DOVATO - NOVÉ TRENDY LÉČBY V EACS DOPORUČENÍCH
19. 11. 2020

Výdej léčivých přípravků Dovato 50 mg/300 mg potahované tablety, Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg potahované tablety a Tivicay 50 mg potahované tablety je vázán na lékařský předpis, přípravky jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léčiva se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v příslušné sekci webových stránek, na www.gskkompendium.cz, případně se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com
Jakékoliv podezření na nežádoucí účinek nebo jinou informaci o bezpečnosti léčivého přípravku, např. předávkování, interakce, neúčinnost, chyby v léčbě, použití mimo schválenou indikaci, podávání léčivého přípravku v těhotenství, prosím nahlašte na cz.safety@gsk.com