Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

2020

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: http://videos.gskstatic.com/pharma/GSKpro/Czechoslovakia/plzensky-webinar-record-2020-cz-pm-cz-dll-vid-200025.mp4

Doba trvání: 2:27:24

DOVATO - NOVÉ TRENDY LÉČBY V EACS DOPORUČENÍCH 19. 11. 2020

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: http://videos.gskstatic.com/pharma/GSKpro/Czechoslovakia/plzensky-webinar-record-2020-cz-en-pm-cz-dll-vid-200026.mp4

Doba trvání: 2:30:21, v angličtině

DOVATO - NOVÉ TRENDY LÉČBY V EACS DOPORUČENÍCH 19. 11. 2020

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: http://videos.gskstatic.com/pharma/GSKpro/Czechoslovakia/gsk-viiv-webinar-cz-october-2020-pm-cz-dll-vid-200013.mp4

Doba trvání: 48:12

2složková terapie - nové poznatky a klinické zkušenosti 8. 10. 2020

Doba trvání: 1:22:59

Záznam ze setkání odborníků u příležitosti uvedení nového jednotabletového 2složkového přípravku Dovato na český trh 10. 6. 2020

Výdej léčivých přípravků Dovato 50 mg/300 mg potahované tablety, Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg potahované tablety a Tivicay 50 mg potahované tablety je vázán na lékařský předpis, přípravky jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léčiva se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v příslušné sekci webových stránek, na www.gskkompendium.cz, případně se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com
Jakékoliv podezření na nežádoucí účinek nebo jinou informaci o bezpečnosti léčivého přípravku, např. předávkování, interakce, neúčinnost, chyby v léčbě, použití mimo schválenou indikaci, podávání léčivého přípravku v těhotenství, prosím nahlašte na cz.safety@gsk.com