Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

KLÍČOVÝM FAKTOREM ROZVOJE MF JE NADMĚRNÁ SIGNALIZACE DRÁHY JAK/STAT1,2

Diagram depicting JAK1 and JAK3 activation through interleukin/interferon interaction with cytokine receptors, inducing STAT5 phosphorylation leading to constitutional symptoms. Diagram depicting JAK1 and JAK3 activation through interleukin/interferon interaction with cytokine receptors, inducing STAT5 phosphorylation leading to constitutional symptoms.
 • Konstituční symptomy vyvolané zvýšenými hladinami cirkulujících zánětlivých cytokinů jsou přisuzovány nadměrné signalizaci JAK11
 • U MF pacientů se na splenomegalií podílí nadměrná aktivace JAK2 signalizace2

Pro lepší porozumění příčin vedoucích ke klíčovým projevům MF (včetně cytopenie) jsou kromě signalizace JAK-STAT zkoumány i další signální dráhy3,4

 • ACVR1

  ACVR1 (activin A receptor type 1) je protein, který je u člověka kódován genem ACVR1; známý také jako ALK-2 (activine receptor-like kinase-2). Aktivace ALK2 vede mimo jiné ke zvýšené produkci hepcidinu, což dále zhoršuje anémii.5,6

 • BCL-2/BCL-XL

  Myeloproliferativní neoplázie (MPN) s mutacemi Janusovy kinázy (JAK2) jsou pravděpodobně závislé na proteinech BCL-2 (B-cell lymphoma 2) a BCL-XL (B-cell lymphoma-extra large). Nadměrná exprese těchto proteinů může pomoci mutovaným buňkám vyhábat se apoptóze a pokračovat v proliferaci.7,8

 • BET

  BET proteiny (Bromodomain and Extra-Terminal Domain Family) jsou epigenetické modulátory o nichž se předpokládá, že zapojením do několika signálních drah přispívají k progresi MF.9

 • PI3K/AKT

  U nádorů a dalších onemocnění zahrnujících imunodeficienci a tkáňové bujení, je přítomna aberantní aktivace dráhy fosfatidylinositol 3-kinázy (PI3K) a proteinkinázy B (Akt). Aktivace Akt vede k proliferaci normálních nebo maligních buněk, zatímco aktivace dráhy PI3K může podporovat produkci prozánětlivých cytokinů.10,11

 • TELOMERÁZA

  Telomeráza je enzym, který udržuje délku telomer v rychle se dělicích buňkách. Předpokládá se, že zvýšení její aktivity, která byla pozorována u buněk myeloproliferativních neoplázií (MPN), umožňuje udržení délky telomer a přežití těchto rychle se dělících buněk.12

 • TGF-β

  Exprese TGF-β (transforming growth factor beta) je u pacientů s primární myelofibrózou (PMF) ve srovnání s populací bez PMF zvýšená. Bylo prokázáno, že kromě indukce fibrózy inhibuje hematopoézu a negativně ovlivňuje diferenciaci a zrání erytrocytů.13

Zkratky

EPOR, erythropoietin receptor; JAK, Janus kinase; JAK-STAT, Janus kinase-signal transducer and activator of transcription; MPL, myeloproliferative leukaemia virus; P, phosphorylation; STAT, signal transducer and activator of transcription.

Reference

 1. Tremblay D, et al. Ann Hematol. 2020;99(7):1441-1451.
 2. Mascarenhas J. Leuk Lymphoma. 2015;56(9):2493-2497.
 3. Schieber M, et al. Blood Cancer J. 2019;9(9):74.
 4. Naymagon L, Mascarenhas J. HemaSphere. 2017;1(1):e1.
 5. Aykul S, et al. J Clin Invest. 2022;132(12):e153792.
 6. Valer JA, et al. Cells. 2019;8(11):1366.
 7. Tognon R, et al. J Hematol Oncol. 2012;5:2.
 8. Petiti J, et al. J Cell Mol Med. 2020;24(18):10978-10986.
 9. Kleppe M, et al. Cancer Cell. 2018;33(1):29-43.e7.
 10. Bartalucci N, et al. J Cell Mol Med. 2013;17(11):1385-1396.
 11. Fruman DA, et al. Cell. 2017;170(4):605-635.
 12. Tefferi A, et al. N Engl J Med. 2015;373(10):908-919.
 13. Ceglia I, et al. Exp Hematol. 2016;44(12):1138-1155.e4.

Schváleno: 09/2023; NP-CZ-MML-WCNT-230002