Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Fish in bowl

Každý pacient s MF je jedinečný

Pacienti s MF mívají rozdílné projevy onemocnění, včetně konstitučních symptomů, splenomegalie, a cytopenií jako je anémie a trombocytopenie. Tyto projevy mohou mít veliký dopad na kvalitu života pacientů a jejich prognózu.1-5

Down arrow with lowered red blood and platelet cells icon

ANÉMIE

 • Postupující fibróza kostní dřeně může vést ke zhoršení cytopenií, včetně anémie a trombocytopenie2,6
 • Anémie u MF může být důsledkem narušení normální erytropoézy z důvodu prozánětlivého prostředí, fibrotizace kostní dřeně, zvýšené produkce červených krvinek (RBC) a sekvestrace sleziny3
  • S rozvojem MF může dojít k výraznému zhoršení anémie a to buď kvůli samotnému onemocnění nebo v důsledku terapií používaných k léčbě nemoci. Klíčovou roli ve managementu anémie při MF hrají krevní transfuze3
  • Anémie a závislost na transfuzích jsou klíčovými nepříznivými prognostickými faktory a jsou spojeny se zvýšeným výskytem komplikací a zkrácením celkového přežití3
About 44% icon

Přibližně 44 % pacientů s MF je v době diagnózy anemichých7-10

Constitutional symptoms icon

KONSTITUČNÍ SYMPTOMY

 • K rozvoji konstitučních symptomů u MF vede abnormální produkce cytokinů2
 • Konstituční příznaky jsou jedny z nejčastějších projevů MF a mohou výrazně snížit kvalitu života pacientů2
 • 30 % pacientů s MF trápí konstituční symptomy již v době diagnózy7
 • U pacientů s MF je přítomnost konstitučních symptomů nepříznivým prognostickým faktorem pro dobu přežití2,11

Mezi hlavní symptomy patří především noční pocení, svědění, nežádoucí úbytek hmotnosti a horečka2

Při diagnóze

27% Icon

27 % MF pacientů trpí únavou7

21% Icon

21 % MF pacientů má zkušenosti s nežádoucím úbytkem hmotnosti7

16% Icon

16 % MF pacientů trápí abnormální pocení7

Enlarged spleen icon

SPLENOMEGALIE

 • Pacienti s MF v důsledku slezinné extramedulární krvetvorby často trpí splenomegalií
 • Symptomy splenomegalie souvisí s velikostí sleziny12
 • Progresivní splenomegalie je významně spojena s nepříjemnými příznaky včetně pocitu časné sytosti, dysregulace gastrointestinálních funkcí, portální hypertenze, snížení fyzické aktivity, zhoršujícími se bolestmi břicha, rozvojem cytopenie v důsledku sekvestrace sleziny a někteří pacienti mohou také prodělat infarkt sleziny5

Další příznaky mohou zahrnovat bolest v levé horní části břicha a břišní diskomfort2

2 in 4 patients icon

Téměř polovina pacientů s MF má v době diagnózy zvětšenou slezinu7

Thrombocytopenia Icon

TROMBOCYTOPENIE

 • Trombocytopenie u MF může být důsledkem mnoha příčin, včetně neúčinné hematopoézy, sekvestrace sleziny a nežádoucích účinků léčby13
  • Trombocytopenie se projevuje nedostatkem krevních destiček v krvi, u dospělých je definována hodnotou <150 x 109 destiček/l14
  • 25 % pacientů s MF má v době diagnózy počet krevních destiček <100 x 109/l, výskyt trombocytopenie se s rozvojem onemocnění zvyšuje15
  • Trombocytopenie je nepříznivým prognostickým faktorem a úzce souvisí s rozvojem onemocnění4

Reference

 1. Verstovsek S. et al. Ann Hematol. 2020;99(11):2555-2564.
 2. Mughal Tl, et al. Int J Gen Med. 2014;7:89-101.
 3. Naymagon L, Mascarenhas J. HemaSphere. 2017;1(1):e1.
 4. Scotch AH, et al. Leuk Res. 2017;63:34-40.
 5. Randhawa J, et al. J Hematol Oncol. 2012;5:43.
 6. Bose P, Verstovsek S. Curr Hematol Malig Rep. 2018;13(3):164-172.
 7. Mead AJ, et al. Ther Adv Hematol. 2022:13:1-15.
 8. Tefferi A, et al. Mayo Clin Proc. 2012;87(1):25-33.
 9. Masarova L, et al. Leuk Res. 2017;59:110-116.
 10. Palandri F, et al. Cancer. 2020;126:1243-1252.
 11. Mesa RA, et al. Leuk Res. 2009;33(9):1199-1203.
 12. Song MK, et al. Int J Mol Sci. 2018;19(3):898.
 13. Sastow D, et al. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2022;22(7):e507-e520.
 14. Sekhon SS, Roy V. South Med J. 2006;99(5):491-498.
 15. Onida F. F1000 Med Rep. 2009;1:55.

Schváleno: 09/2023; NP-CZ-MML-WCNT-230002