Voor deze site moet JavaScript ingeschakeld zijn om naar behoren te werken. Pas alsjeblieft je instellingen aan of gebruik een andere browser om door te gaan

      

U klikt door naar een site van derden.

GSK aanvaardt betreffende het gebruik van websites in beheer door derden, inclusief hun inhoud, geen enkele verantwoordelijkheid.

Verder

Ga terug

GlaxoSmithKline waakt op zorgvuldige en op continue basis over de veiligheid van al haar geneesmiddelen. Dit toezicht bestaat uit een controle van de veiligheidsgegevens, die gerapporteerd worden in het kader van klinische studies en/of het inzamelen van nevenwerkingen die gelinkt zijn aan geregistreerde producten.Meer informatie

Gelieve bijwerkingen te melden aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik (BCGH) van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten volgens de procedure voorzien op de website http://www.fagg-afmps.be of rechtstreeks aan GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. op het nummer 010/85 85 00 of via onderstaand formulier.

GlaxoSmithKline waakt op zorgvuldige en continue basis over de veiligheid van al haar medicamenten. Dit toezicht bestaat uit een controle van de veiligheidsgegevens, die gerapporteerd worden in het kader van klinische studies en / of het inzamelen van nevenwerkingen die gelinkt zijn aan geregistreerde producten.

GSK verbindt er zich toe uw gegevens enkel te gebruiken om u te contacteren in verband met de nevenwerking die u rappoprteerde of om deze door te geven aan de bevoegde autoriteiten van België, zoals vereist door de wet.