U verlaat nu de GSK website

U verlaat de website van GSK. GSK adviseert, ondersteunt of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sites beheerd door derden.

Doorgaan

Terug

Wat is Seretide?

Seretide is een combinatie van twee middelen en behoort tot de groep van combinatiemiddelen. De werkzame stoffen in Seretide zijn fluticasonpropionaat, een ontstekingsremmer, en salmeterol, een langwerkende luchtwegverwijder. Fluticasonpropionaat vermindert zwelling en irritatie in de longen. Salmeterol helpt het open blijven van de luchtwegen in de longen. Dit maakt het makkelijker lucht in en uit te ademen.

Voor wie is Seretide?

  • Regelmatige onderhoudsbehandeling van astma, wanneer het gebruik van een combinatieproduct (langwerkende β2-agonist en inhalatiesteroïd) geschikt wordt bevonden bij patiënten, die
    • of onvoldoende onder controle zijn met een corticosteroïd per inhalatie en een kortwerkende β2-agonist, die “indien nodig” wordt gebruikt
    • of al onder controle zijn met een corticosteroïd en een langwerkende β2-agonist per inhalatie.
  • Symptomatische behandeling van patiënten met COPD (FEV1 < 60% van de voorspelde normale waarde, pré-bronchodilatoir) en een voorgeschiedenis van herhaalde exacerbaties met significante symptomen, ondanks een regelmatig gebruik van een bronchusverwijder.

Gebruik Seretide

Seretide is beschikbaar in (salmeterol µg / fluticasonpropionaat µg):

  • Diskus: 50/100, 50/250 en 50/ 500
  • Inhalator: 50/50, 50/125 en 50/250

Patiënten dienen erop te worden gewezen dat Seretide dagelijks moet worden gebruikt voor een optimaal effect, ook in klachtenvrije perioden.
Patiënten moeten onder regelmatige controle van een arts staan, zodat de dosering van Seretide optimaal blijft en uitsluitend na advies van de arts gewijzigd wordt.

De dosering moet getitreerd worden naar de laagst mogelijke dosering waarop effectieve controle van de symptomen gewaarborgd blijft. Wanneer de symptomen onder controle gehouden worden met tweemaal daags de laagst beschikbare sterkte van de combinatie, kan als volgende stap van de behandeling een test met alleen het corticosteroïd per inhalatie overwogen worden.

Voor doseringen, wijze van toediening en bijwerkingen kunt u de bijsluiters raadplegen.