U verlaat nu de GSK website

U verlaat de website van GSK. GSK adviseert, ondersteunt of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sites beheerd door derden.

Doorgaan

Terug

Wat is Serevent?

Serevent is een langwerkende ß2-agonist en behoort tot de groep geneesmiddelen met de naam sympathicomimetica. De werkzame stof in Serevent is salmeterol. Serevent is een langwerkende luchtwegverwijder en helpt het open blijven van de luchtwegen in de longen. Dit maakt het makkelijker lucht in en uit te ademen.

Voor wie is Serevent?

De indicaties van Serevent zijn:

  • Voor de regelmatige symptomatische aanvullende behandeling van reversibele luchtwegobstructie bij patiënten met astma, waaronder patiënten met nachtelijk astma die met inhalatiecorticosteroïden in overeenstemming met de huidige behandelrichtlijnen de astma niet onder controle hebben.
  • Ter voorkoming van inspanningsastma.
  • Voor de behandeling van patiënten met chronische obstructieve longziekte.

Gebruik Serevent

Serevent is beschikbaar in:

  • Diskus: 50µg
  • Inhalator: 25µg

Serevent moet regelmatig worden gebruikt. De volledige voordelen van de behandeling worden zichtbaar na verschillende doseringen van het geneesmiddel. Omdat er bijwerkingen geassocieerd worden met overmatige dosering van deze geneesmiddelenklasse, mag de dosering of toedieningsfrequentie alleen worden verhoogd op medisch advies.

Voor doseringen, wijze van toediening en bijwerkingen kunt u de bijsluiters raadplegen.