Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Webbinarium - Immunterapi och biverkningar vid endometriecancer

GSK följer upp på tidigare webbinarier om immunterapi och anordnar under hösten en andra serie med digitala utbildningsmöten för dig som som arbetar med immunterapi och PD-1-hämmare vid endometriecancer. Syftet med mötet är att öka kunskapen om hanteringen av immunrelaterade biverkningar hos dessa patienter.

Under detta webbinarium berättar sjuksköterska Sara Sveijer, Akademiska sjukhuset Uppsala om sina mångåriga kliniska erfarenheter av att behandla med immunterapi inom gynekologisk cancer och handläggning av dessa patienter.

Detta webbinarium kommer att sändas via Microsoft Teams.

Anmälan

Det finns 2 tillfällen att välja mellan och en webblänk skickas ut efter din anmälan.

Program

- Hur fungerar immunterapi?

- Vilka biverkningar kan immunterapi ge?

- Vad är viktigt att vara uppmärksam på?

- Klinisk praxis och omhändertagande

Riktlinjer

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC): Bedömning och hantering av biverkningar i samband med immunterapi med checkpointhämmare (Regimbiblioteket)

ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis treatment and follow-up of toxicities from immunotherapy

ASCO Clinical Practice Guideline: Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Immunotherapy

PM-SE-DST-WCNT-230002, oktober 2023