Den här hemsidan kräver JavaScript för att fungera tillfredsställande. Vänligen ändra dina inställningar eller använd en annan webläsare för att fortsätta.       

Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Visa   efter:   

 • ADARTREL

  Ropinirol<br/> Neurologi
 • ADCIRCA

  Tadalafil<BR/> Kardiologi
 • AMBIRIX

  Hepatit A-virus, inaktiverat Hepatit B-ytantigen <br/> Vaccin
 • ANORO ELLIPTA

  Umeklidiniumbromid / Vilanteroltrifenatat<br> Luftvägar
 • AREXVY

  Vaccines<br> Respiratory Syncytial Virus (Vaccine Recombinant Adjuvanted)
 • AVAMYS

  Flutikasonfuroat <br/> Luftvägar
 • AVODART

  Dutasterid<br/> Urologi
 • BACTROBAN

  Mupirocin<br/> Hud
 • BACTROBAN NASAL

  Mupirocin<br/> Hud
 • BENLYSTA

  Belimumab<br/> SLE
 • BETNOVAT

  Betametason<br/> Hud
 • BEXSERO

  FHbp-fusionsprotein+ NHBA fusionsprotein Neisseria meningitidis, serogrupp B, rekombinant<br/> Vaccin
 • BOOSTRIX

  Difteritoxoid,Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst, Pertactin, Pertussistoxoid, Tetanustoxoid<br/> Vaccin
 • BOOSTRIX POLIO

  Difteritoxoid, Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst, Pertactin, Pertussistoxoid, Poliovirus typ 1, inaktiverat (stam Mahoney), Poliovirus typ 2, inaktiverat (stam MEF 1), Poliovirus typ 3, inaktiverat (stam Saukett), Tetanustoxoid<br/> Vaccin
 • CELSENTRI

  Maravirok<br/> HIV
 • CERVARIX

  Papillomvirus (humant), typ 16 L1 protein Papillomvirus (humant), typ 18 L1 protein<br/> Vaccin
 • COMBIVIR

  lamivudin + zidovudin<br/> HIV
 • DERMOVAT

  klobetasol<br/> Hud
 • DOVATO

  dolutegravir + lamivudin<br> HIV
 • DUAC

 • EMOVAT

  klobetason<br/> Hud
 • ENGERIX-B

  Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • EPIVIR

  lamivudin<br/> HIV
 • FENDRIX

  Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • FLUTIDE

  Diskus & Evohaler flutikasonpropionat<br/> Luftvägar
 • FLUTIDE NASAL

  flutikasonpropionat<br/> Luftvägar
 • FLUTIVATE

  flutikasonpropionat<br/> Hud
 • HAVRIX

  Hepatit A-virus, inaktiverat<br/> Vaccin
 • INCRUSE ELLIPTA

  umeklidinium<br> Luftvägar
 • INFANRIX HEXA

  Difteritoxoid Haemophilus influenzae typ b polysackarid Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst Hepatit B-ytantigen Pertactin Pertussistoxoid Poliovirus typ 1, inaktiverat (stam Mahoney) Poliovirus typ 2, inaktiverat (stam MEF 1) Poliovirus typ 3, inaktiverat (stam Saukett) Tetanustoxoid<br/> Vaccin
 • INFANRIX POLIO

  Difteritoxoid Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst Pertactin Pertussistoxoid Poliovirus typ 1, inaktiverat (stam Mahoney) Poliovirus typ 2, inaktiverat (stam MEF 1) Poliovirus typ 3, inaktiverat (stam Saukett) Tetanustoxoid <br/> Vaccin
 • INTEGRILIN

  Eptifibatid<br/> Kardiologi
 • JEMPERLI

  dostarlimab<br> Onkologi
 • JULUCA

  Dolutegravir, Rilpivirin<br/> HIV
 • KIVEXA

  abakavir + lamivudin<br/> HIV
 • LAMICTAL

  lamotrigin<br/> Neurologi/psykiatri
 • MALARONE

  atovakvon + proguanil<br/> Infektion
 • MALARONE JUNIOR

  atovakvon + proguanil<br/> Infektion
 • MENVEO

  Meningokock grupp A-oligosackarid Meningokock grupp C-oligosackarid Meningokock grupp W-135-oligosackarid Meningokock grupp Y-oligosackarid<br/> Vaccin
 • NARAMIG

  naratriptan<br/> Neurologi
 • NUCALA

  mepolizumab<br> Luftvägar
 • PRIORIX

  Mässlingvirus, levande attenuerat (stam Schwarz) Parotitvirus, levande, attenuerat (stam RIT 4385) Rubellavirus, levande attenuerat (stam Wistar RA 27/3)<br/> Vaccin
 • RELENZA

  zanamivir<br/>Infektion
 • RELVAR ELLIPTA

  flutikasonfuroat/vilanterol<br> Luftvägar
 • REQUIP & REQUIP DEPOT

  ropinirol<br/> Neurologi
 • RETROVIR

  zidovudin<br/> HIV
 • ROTARIX

  Rotavirus (humant) , levande försvagat (stam RIX 4414)<br/> Vaccin
 • RUKOBIA

 • SERETIDE

  salmeterol /flutikasonpropionat<br> Luftvägar
 • SEREVENT

  Diskus & Evohaler salmeterol<br/> Luftvägar
 • SEROXAT

  Paroxetin<br/> Psykiatri
 • SHINGRIX

  Glykoprotein E (gE), varicella-zostervirus, rekombinant<br/> Vaccin
 • SYNFLORIX

  Pneumokock, serotyp 1 Pneumokock, serotyp 14 Pneumokock, serotyp 18c Pneumokock, serotyp 19f Pneumokock, serotyp 23f Pneumokock, serotyp 4 Pneumokock, serotyp 5 Pneumokock, serotyp 6b Pneumokock, serotyp 7f Pneumokock, serotyp 9v<br/> Vaccin
 • TIVICAY

  Access the latest resources and learn how to prescribe Tivicay (dolutegravir) for the flexibility to build a tailored treatment regimen.
 • TRELEGY ELLIPTA

  Info for healthcare professionals about Trelegy Ellipta - a triple therapy for appropriate patients with COPD
 • TRIUMEQ (DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINE)

  Access the latest resources and learn how to prescribe Triumeq (dolutegravir/abacavir/lamivudine), the only single-pill with dolutegravir at the core.
 • TRIZIVIR

  Abakavir, lamivudin, zidovudin<br/> HIV
 • TWINRIX PAEDIATRIC

  Hepatit A-virus, inaktiverat Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • TWINRIX VUXEN

  Hepatit A-virus, inaktiverat Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • VALTREX

  Valaciklovir<br/> Infektion
 • VARILRIX

  Varicellavirus, levande, attenuerat (stam Oka/Merck)<br/> Vaccin
 • VENTOLINE

  Salbutamol<br/> Luftvägar
 • VOCABRIA+REKAMBYS

  Injektionsvätska, depotsuspension<br>Hiv
 • VOLIBRIS

  ambrisentan<br/> Kardiologi
 • VOXRA

  Bupropion<br/> Psykiatri
 • WELLVONE

  Atovakvon<br/> Infektion
 • XEVUDY

  Xevudy (sotrovimab)<br> Covid-19 terapi
 • ZEFFIX

  Lamivudin<br/> Infektion
 • ZEJULA

  Niraparib<br> Onkologi
 • ZIAGEN

  Abakavir<br/> HIV
 • ZOVIRAX

  aciklovir<br/> Infektion
 • ZYBAN

  bupropion<br/> Rökavväjning

Visa fler

 • ADARTREL

  Ropinirol<br/> Neurologi
 • ADCIRCA

  Tadalafil<BR/> Kardiologi
 • AMBIRIX

  Hepatit A-virus, inaktiverat Hepatit B-ytantigen <br/> Vaccin
 • ANORO ELLIPTA

  Umeklidiniumbromid / Vilanteroltrifenatat<br> Luftvägar
 • AREXVY

  Vaccines<br> Respiratory Syncytial Virus (Vaccine Recombinant Adjuvanted)
 • AVAMYS

  Flutikasonfuroat <br/> Luftvägar
 • AVODART

  Dutasterid<br/> Urologi
 • BACTROBAN

  Mupirocin<br/> Hud
 • BACTROBAN NASAL

  Mupirocin<br/> Hud
 • BENLYSTA

  Belimumab<br/> SLE
 • BETNOVAT

  Betametason<br/> Hud
 • BEXSERO

  FHbp-fusionsprotein+ NHBA fusionsprotein Neisseria meningitidis, serogrupp B, rekombinant<br/> Vaccin
 • BOOSTRIX

  Difteritoxoid,Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst, Pertactin, Pertussistoxoid, Tetanustoxoid<br/> Vaccin
 • BOOSTRIX POLIO

  Difteritoxoid, Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst, Pertactin, Pertussistoxoid, Poliovirus typ 1, inaktiverat (stam Mahoney), Poliovirus typ 2, inaktiverat (stam MEF 1), Poliovirus typ 3, inaktiverat (stam Saukett), Tetanustoxoid<br/> Vaccin
 • CELSENTRI

  Maravirok<br/> HIV
 • CERVARIX

  Papillomvirus (humant), typ 16 L1 protein Papillomvirus (humant), typ 18 L1 protein<br/> Vaccin
 • COMBIVIR

  lamivudin + zidovudin<br/> HIV
 • DERMOVAT

  klobetasol<br/> Hud
 • DOVATO

  dolutegravir + lamivudin<br> HIV
 • DUAC

 • EMOVAT

  klobetason<br/> Hud
 • ENGERIX-B

  Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • EPIVIR

  lamivudin<br/> HIV
 • FENDRIX

  Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • FLUTIDE

  Diskus & Evohaler flutikasonpropionat<br/> Luftvägar
 • FLUTIDE NASAL

  flutikasonpropionat<br/> Luftvägar
 • FLUTIVATE

  flutikasonpropionat<br/> Hud
 • HAVRIX

  Hepatit A-virus, inaktiverat<br/> Vaccin
 • INCRUSE ELLIPTA

  umeklidinium<br> Luftvägar
 • INFANRIX HEXA

  Difteritoxoid Haemophilus influenzae typ b polysackarid Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst Hepatit B-ytantigen Pertactin Pertussistoxoid Poliovirus typ 1, inaktiverat (stam Mahoney) Poliovirus typ 2, inaktiverat (stam MEF 1) Poliovirus typ 3, inaktiverat (stam Saukett) Tetanustoxoid<br/> Vaccin
 • INFANRIX POLIO

  Difteritoxoid Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst Pertactin Pertussistoxoid Poliovirus typ 1, inaktiverat (stam Mahoney) Poliovirus typ 2, inaktiverat (stam MEF 1) Poliovirus typ 3, inaktiverat (stam Saukett) Tetanustoxoid <br/> Vaccin
 • INTEGRILIN

  Eptifibatid<br/> Kardiologi
 • JEMPERLI

  dostarlimab<br> Onkologi
 • JULUCA

  Dolutegravir, Rilpivirin<br/> HIV
 • KIVEXA

  abakavir + lamivudin<br/> HIV
 • LAMICTAL

  lamotrigin<br/> Neurologi/psykiatri
 • MALARONE

  atovakvon + proguanil<br/> Infektion
 • MALARONE JUNIOR

  atovakvon + proguanil<br/> Infektion
 • MENVEO

  Meningokock grupp A-oligosackarid Meningokock grupp C-oligosackarid Meningokock grupp W-135-oligosackarid Meningokock grupp Y-oligosackarid<br/> Vaccin
 • NARAMIG

  naratriptan<br/> Neurologi
 • NUCALA

  mepolizumab<br> Luftvägar
 • PRIORIX

  Mässlingvirus, levande attenuerat (stam Schwarz) Parotitvirus, levande, attenuerat (stam RIT 4385) Rubellavirus, levande attenuerat (stam Wistar RA 27/3)<br/> Vaccin
 • RELENZA

  zanamivir<br/>Infektion
 • RELVAR ELLIPTA

  flutikasonfuroat/vilanterol<br> Luftvägar
 • REQUIP & REQUIP DEPOT

  ropinirol<br/> Neurologi
 • RETROVIR

  zidovudin<br/> HIV
 • ROTARIX

  Rotavirus (humant) , levande försvagat (stam RIX 4414)<br/> Vaccin
 • RUKOBIA

 • SERETIDE

  salmeterol /flutikasonpropionat<br> Luftvägar
 • SEREVENT

  Diskus & Evohaler salmeterol<br/> Luftvägar
 • SEROXAT

  Paroxetin<br/> Psykiatri
 • SHINGRIX

  Glykoprotein E (gE), varicella-zostervirus, rekombinant<br/> Vaccin
 • SYNFLORIX

  Pneumokock, serotyp 1 Pneumokock, serotyp 14 Pneumokock, serotyp 18c Pneumokock, serotyp 19f Pneumokock, serotyp 23f Pneumokock, serotyp 4 Pneumokock, serotyp 5 Pneumokock, serotyp 6b Pneumokock, serotyp 7f Pneumokock, serotyp 9v<br/> Vaccin
 • TIVICAY

  Access the latest resources and learn how to prescribe Tivicay (dolutegravir) for the flexibility to build a tailored treatment regimen.
 • TRELEGY ELLIPTA

  Info for healthcare professionals about Trelegy Ellipta - a triple therapy for appropriate patients with COPD
 • TRIUMEQ (DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINE)

  Access the latest resources and learn how to prescribe Triumeq (dolutegravir/abacavir/lamivudine), the only single-pill with dolutegravir at the core.
 • TRIZIVIR

  Abakavir, lamivudin, zidovudin<br/> HIV
 • TWINRIX PAEDIATRIC

  Hepatit A-virus, inaktiverat Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • TWINRIX VUXEN

  Hepatit A-virus, inaktiverat Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • VALTREX

  Valaciklovir<br/> Infektion
 • VARILRIX

  Varicellavirus, levande, attenuerat (stam Oka/Merck)<br/> Vaccin
 • VENTOLINE

  Salbutamol<br/> Luftvägar
 • VOCABRIA+REKAMBYS

  Injektionsvätska, depotsuspension<br>Hiv
 • VOLIBRIS

  ambrisentan<br/> Kardiologi
 • VOXRA

  Bupropion<br/> Psykiatri
 • WELLVONE

  Atovakvon<br/> Infektion
 • XEVUDY

  Xevudy (sotrovimab)<br> Covid-19 terapi
 • ZEFFIX

  Lamivudin<br/> Infektion
 • ZEJULA

  Niraparib<br> Onkologi
 • ZIAGEN

  Abakavir<br/> HIV
 • ZOVIRAX

  aciklovir<br/> Infektion
 • ZYBAN

  bupropion<br/> Rökavväjning
 • Hiv

  Welcome to the HIV therapy area, for information and resources on dolutegravir and our HIV medicines (TRIUMEQ and TIVICAY).
 • Luftvägsportfölj

  Läs mer om våra luftvägsläkemedel, ta del av behandlingsriktlinjer och lär dig mer om spirometri
 • Onkologi

 • Vacciner

 • Vacciner

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

There are no results matching your refine settings