Den här hemsidan kräver JavaScript för att fungera tillfredsställande. Vänligen ändra dina inställningar eller använd en annan webläsare för att fortsätta.       

Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Visa   efter:   

 • Adartrel

  Ropinirol<br/> Neurologi
 • Altargo

  Retapamulin<br/> Hud
 • Ambirix

  Hepatit A-virus, inaktiverat Hepatit B-ytantigen <br/> Vaccin
 • ANORO ELLIPTA

  Umeklidiniumbromid / Vilanteroltrifenatat<br> Luftvägar
 • Avamys

  Flutikasonfuroat <br/> Luftvägar
 • Avodart

  Dutasterid<br/> Urologi
 • Bactroban

  Mupirocin<br/> Hud
 • Bactroban Nasal

  Mupirocin<br/> Hud
 • Becotide Nasal

  Beklometason<br/> Luftvägar
 • Benlysta

  Belimumab<br/> SLE
 • Betnovat

  Betametason<br/> Hud
 • Betnovat med chinoform

  Betametason + chinoform<br/> Hud
 • Bexsero

  FHbp-fusionsprotein+ NHBA fusionsprotein Neisseria meningitidis, serogrupp B, rekombinant<br/> Vaccin
 • Blenrep

  Belantamab mafodotin<br> Onkologi
 • Boostrix

  Difteritoxoid,Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst, Pertactin, Pertussistoxoid, Tetanustoxoid<br/> Vaccin
 • Boostrix Polio

  Difteritoxoid, Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst, Pertactin, Pertussistoxoid, Poliovirus typ 1, inaktiverat (stam Mahoney), Poliovirus typ 2, inaktiverat (stam MEF 1), Poliovirus typ 3, inaktiverat (stam Saukett), Tetanustoxoid<br/> Vaccin
 • Celsentri

  Maravirok<br/> HIV
 • Cervarix

  Papillomvirus (humant), typ 16 L1 protein Papillomvirus (humant), typ 18 L1 protein<br/> Vaccin
 • Combivir

  lamivudin + zidovudin<br/> HIV
 • Dermovat

  klobetasol<br/> Hud
 • Dovato

  dolutegravir + lamivudin<br> HIV
 • Emovat

  klobetason<br/> Hud
 • Engerix-B

  Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • Epivir

  lamivudin<br/> HIV
 • Fendrix

  Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • Fluarix

  Influensavirus<br/> Vaccin
 • Flutide

  Diskus & Evohaler flutikasonpropionat<br/> Luftvägar
 • Flutide Nasal

  flutikasonpropionat<br/> Luftvägar
 • Flutivate

  flutikasonpropionat<br/> Hud
 • Fortum

  ceftazidim<br/> Infektion
 • Havrix

  Hepatit A-virus, inaktiverat<br/> Vaccin
 • IMIGRAN

  sumatriptan<br>Neurologi
 • INCRUSE ELLIPTA

  umeklidinium<br> Luftvägar
 • Infanrix Polio

  Difteritoxoid Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst Pertactin Pertussistoxoid Poliovirus typ 1, inaktiverat (stam Mahoney) Poliovirus typ 2, inaktiverat (stam MEF 1) Poliovirus typ 3, inaktiverat (stam Saukett) Tetanustoxoid <br/> Vaccin
 • Infanrix Polio+Hib

  Difteritoxoid Haemophilus influenzae typ b polysackarid Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst Pertactin Pertussistoxoid Poliovirus typ 1, inaktiverat (stam Mahoney) Poliovirus typ 2, inaktiverat (stam MEF 1) Poliovirus typ 3, inaktiverat (stam Saukett) Tetanustoxoid<br/> Vaccin
 • Infanrix hexa

  Difteritoxoid Haemophilus influenzae typ b polysackarid Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst Hepatit B-ytantigen Pertactin Pertussistoxoid Poliovirus typ 1, inaktiverat (stam Mahoney) Poliovirus typ 2, inaktiverat (stam MEF 1) Poliovirus typ 3, inaktiverat (stam Saukett) Tetanustoxoid<br/> Vaccin
 • Integrilin

  Eptifibatid<br/> Kardiologi
 • Juluca

  Dolutegravir, Rilpivirin<br/> HIV
 • Kivexa

  abakavir + lamivudin<br/> HIV
 • Lamictal

  lamotrigin<br/> Neurologi/psykiatri
 • Malarone

  atovakvon + proguanil<br/> Infektion
 • Malarone Junior

  atovakvon + proguanil<br/> Infektion
 • Menveo

  Meningokock grupp A-oligosackarid Meningokock grupp C-oligosackarid Meningokock grupp W-135-oligosackarid Meningokock grupp Y-oligosackarid<br/> Vaccin
 • Mivacron

  mivakuriumklorid<br/> Anestesi
 • Naramig

  naratriptan<br/> Neurologi
 • NUCALA

  mepolizumab<br> Luftvägar
 • Priorix

  Mässlingvirus, levande attenuerat (stam Schwarz) Parotitvirus, levande, attenuerat (stam RIT 4385) Rubellavirus, levande attenuerat (stam Wistar RA 27/3)<br/> Vaccin
 • Relenza

  zanamivir<br/>Infektion
 • RELVAR ELLIPTA

  flutikasonfuroat/vilanterol<br> Luftvägar
 • Requip & Requip Depot

  ropinirol<br/> Neurologi
 • Retrovir

  zidovudin<br/> HIV
 • Rotarix

  Rotavirus (humant) , levande försvagat (stam RIX 4414)<br/> Vaccin
 • SERETIDE

  salmeterol /flutikasonpropionat<br> Luftvägar
 • Serevent

  Diskus & Evohaler salmeterol<br/> Luftvägar
 • Seroxat

  Paroxetin<br/> Psykiatri
 • Shingrix

  Glykoprotein E (gE), varicella-zostervirus, rekombinant<br/> Vaccin
 • Synflorix

  Pneumokock, serotyp 1 Pneumokock, serotyp 14 Pneumokock, serotyp 18c Pneumokock, serotyp 19f Pneumokock, serotyp 23f Pneumokock, serotyp 4 Pneumokock, serotyp 5 Pneumokock, serotyp 6b Pneumokock, serotyp 7f Pneumokock, serotyp 9v<br/> Vaccin
 • TRELEGY ELLIPTA

  Info for healthcare professionals about Trelegy Ellipta - a triple therapy for appropriate patients with COPD
 • Telzir

  Fosamprenavir<br/> HIV
 • Tivicay

  Access the latest resources and learn how to prescribe Tivicay (dolutegravir) for the flexibility to build a tailored treatment regimen.
 • Triumeq (Dolutegravir/abacavir/lamivudine)

  Access the latest resources and learn how to prescribe Triumeq (dolutegravir/abacavir/lamivudine), the only single-pill with dolutegravir at the core.
 • Trizivir

  Abakavir, lamivudin, zidovudin<br/> HIV
 • Trobalt

  Retigabin<br/> Neurologi
 • Twinrix Paediatric

  Hepatit A-virus, inaktiverat Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • Twinrix Vuxen

  Hepatit A-virus, inaktiverat Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • Typherix

  Salmonella typhi, Vi polysackarid<br/> Vaccin
 • Ultiva

  Remifentanil<br/> Anestesi
 • Valtrex

  Valaciklovir<br/> Infektion
 • Varilrix

  Varicellavirus, levande, attenuerat (stam Oka/Merck)<br/> Vaccin
 • Ventoline

  Salbutamol<br/> Luftvägar
 • Vocabria+Rekambys

  Injektionsvätska, depotsuspension<br>Hiv
 • Volibris

  ambrisentan<br/> Kardiologi
 • Voxra

  Bupropion<br/> Psykiatri
 • Wartec

  Podofyllotoxin<br/> Hud
 • Wellvone

  Atovakvon<br/> Infektion
 • Xevudy

  Xevudy (sotrovimab)<br> Covid-19 terapi
 • Zantac / Zantac Brus

  ranitidin<br/> Gastroenterologi
 • Zeffix

  Lamivudin<br/> Infektion
 • Ziagen

  Abakavir<br/> HIV
 • Zinacef

  Cefuroxim<br/> Antibiotika
 • Zovirax

  aciklovir<br/> Infektion
 • Zyban

  bupropion<br/> Rökavväjning

Visa fler

 • Adartrel

  Ropinirol<br/> Neurologi
 • Altargo

  Retapamulin<br/> Hud
 • Ambirix

  Hepatit A-virus, inaktiverat Hepatit B-ytantigen <br/> Vaccin
 • ANORO ELLIPTA

  Umeklidiniumbromid / Vilanteroltrifenatat<br> Luftvägar
 • Avamys

  Flutikasonfuroat <br/> Luftvägar
 • Avodart

  Dutasterid<br/> Urologi
 • Bactroban

  Mupirocin<br/> Hud
 • Bactroban Nasal

  Mupirocin<br/> Hud
 • Becotide Nasal

  Beklometason<br/> Luftvägar
 • Benlysta

  Belimumab<br/> SLE
 • Betnovat

  Betametason<br/> Hud
 • Betnovat med chinoform

  Betametason + chinoform<br/> Hud
 • Bexsero

  FHbp-fusionsprotein+ NHBA fusionsprotein Neisseria meningitidis, serogrupp B, rekombinant<br/> Vaccin
 • Blenrep

  Belantamab mafodotin<br> Onkologi
 • Boostrix

  Difteritoxoid,Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst, Pertactin, Pertussistoxoid, Tetanustoxoid<br/> Vaccin
 • Boostrix Polio

  Difteritoxoid, Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst, Pertactin, Pertussistoxoid, Poliovirus typ 1, inaktiverat (stam Mahoney), Poliovirus typ 2, inaktiverat (stam MEF 1), Poliovirus typ 3, inaktiverat (stam Saukett), Tetanustoxoid<br/> Vaccin
 • Celsentri

  Maravirok<br/> HIV
 • Cervarix

  Papillomvirus (humant), typ 16 L1 protein Papillomvirus (humant), typ 18 L1 protein<br/> Vaccin
 • Combivir

  lamivudin + zidovudin<br/> HIV
 • Dermovat

  klobetasol<br/> Hud
 • Dovato

  dolutegravir + lamivudin<br> HIV
 • Emovat

  klobetason<br/> Hud
 • Engerix-B

  Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • Epivir

  lamivudin<br/> HIV
 • Fendrix

  Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • Fluarix

  Influensavirus<br/> Vaccin
 • Flutide

  Diskus & Evohaler flutikasonpropionat<br/> Luftvägar
 • Flutide Nasal

  flutikasonpropionat<br/> Luftvägar
 • Flutivate

  flutikasonpropionat<br/> Hud
 • Fortum

  ceftazidim<br/> Infektion
 • Havrix

  Hepatit A-virus, inaktiverat<br/> Vaccin
 • IMIGRAN

  sumatriptan<br>Neurologi
 • INCRUSE ELLIPTA

  umeklidinium<br> Luftvägar
 • Infanrix Polio

  Difteritoxoid Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst Pertactin Pertussistoxoid Poliovirus typ 1, inaktiverat (stam Mahoney) Poliovirus typ 2, inaktiverat (stam MEF 1) Poliovirus typ 3, inaktiverat (stam Saukett) Tetanustoxoid <br/> Vaccin
 • Infanrix Polio+Hib

  Difteritoxoid Haemophilus influenzae typ b polysackarid Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst Pertactin Pertussistoxoid Poliovirus typ 1, inaktiverat (stam Mahoney) Poliovirus typ 2, inaktiverat (stam MEF 1) Poliovirus typ 3, inaktiverat (stam Saukett) Tetanustoxoid<br/> Vaccin
 • Infanrix hexa

  Difteritoxoid Haemophilus influenzae typ b polysackarid Hemagglutinin (FHA), renat, filamentöst Hepatit B-ytantigen Pertactin Pertussistoxoid Poliovirus typ 1, inaktiverat (stam Mahoney) Poliovirus typ 2, inaktiverat (stam MEF 1) Poliovirus typ 3, inaktiverat (stam Saukett) Tetanustoxoid<br/> Vaccin
 • Integrilin

  Eptifibatid<br/> Kardiologi
 • Juluca

  Dolutegravir, Rilpivirin<br/> HIV
 • Kivexa

  abakavir + lamivudin<br/> HIV
 • Lamictal

  lamotrigin<br/> Neurologi/psykiatri
 • Malarone

  atovakvon + proguanil<br/> Infektion
 • Malarone Junior

  atovakvon + proguanil<br/> Infektion
 • Menveo

  Meningokock grupp A-oligosackarid Meningokock grupp C-oligosackarid Meningokock grupp W-135-oligosackarid Meningokock grupp Y-oligosackarid<br/> Vaccin
 • Mivacron

  mivakuriumklorid<br/> Anestesi
 • Naramig

  naratriptan<br/> Neurologi
 • NUCALA

  mepolizumab<br> Luftvägar
 • Priorix

  Mässlingvirus, levande attenuerat (stam Schwarz) Parotitvirus, levande, attenuerat (stam RIT 4385) Rubellavirus, levande attenuerat (stam Wistar RA 27/3)<br/> Vaccin
 • Relenza

  zanamivir<br/>Infektion
 • RELVAR ELLIPTA

  flutikasonfuroat/vilanterol<br> Luftvägar
 • Requip & Requip Depot

  ropinirol<br/> Neurologi
 • Retrovir

  zidovudin<br/> HIV
 • Rotarix

  Rotavirus (humant) , levande försvagat (stam RIX 4414)<br/> Vaccin
 • SERETIDE

  salmeterol /flutikasonpropionat<br> Luftvägar
 • Serevent

  Diskus & Evohaler salmeterol<br/> Luftvägar
 • Seroxat

  Paroxetin<br/> Psykiatri
 • Shingrix

  Glykoprotein E (gE), varicella-zostervirus, rekombinant<br/> Vaccin
 • Synflorix

  Pneumokock, serotyp 1 Pneumokock, serotyp 14 Pneumokock, serotyp 18c Pneumokock, serotyp 19f Pneumokock, serotyp 23f Pneumokock, serotyp 4 Pneumokock, serotyp 5 Pneumokock, serotyp 6b Pneumokock, serotyp 7f Pneumokock, serotyp 9v<br/> Vaccin
 • TRELEGY ELLIPTA

  Info for healthcare professionals about Trelegy Ellipta - a triple therapy for appropriate patients with COPD
 • Telzir

  Fosamprenavir<br/> HIV
 • Tivicay

  Access the latest resources and learn how to prescribe Tivicay (dolutegravir) for the flexibility to build a tailored treatment regimen.
 • Triumeq (Dolutegravir/abacavir/lamivudine)

  Access the latest resources and learn how to prescribe Triumeq (dolutegravir/abacavir/lamivudine), the only single-pill with dolutegravir at the core.
 • Trizivir

  Abakavir, lamivudin, zidovudin<br/> HIV
 • Trobalt

  Retigabin<br/> Neurologi
 • Twinrix Paediatric

  Hepatit A-virus, inaktiverat Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • Twinrix Vuxen

  Hepatit A-virus, inaktiverat Hepatit B-ytantigen<br/> Vaccin
 • Typherix

  Salmonella typhi, Vi polysackarid<br/> Vaccin
 • Ultiva

  Remifentanil<br/> Anestesi
 • Valtrex

  Valaciklovir<br/> Infektion
 • Varilrix

  Varicellavirus, levande, attenuerat (stam Oka/Merck)<br/> Vaccin
 • Ventoline

  Salbutamol<br/> Luftvägar
 • Vocabria+Rekambys

  Injektionsvätska, depotsuspension<br>Hiv
 • Volibris

  ambrisentan<br/> Kardiologi
 • Voxra

  Bupropion<br/> Psykiatri
 • Wartec

  Podofyllotoxin<br/> Hud
 • Wellvone

  Atovakvon<br/> Infektion
 • Xevudy

  Xevudy (sotrovimab)<br> Covid-19 terapi
 • Zantac / Zantac Brus

  ranitidin<br/> Gastroenterologi
 • Zeffix

  Lamivudin<br/> Infektion
 • Ziagen

  Abakavir<br/> HIV
 • Zinacef

  Cefuroxim<br/> Antibiotika
 • Zovirax

  aciklovir<br/> Infektion
 • Zyban

  bupropion<br/> Rökavväjning
 • Hiv

  Welcome to the HIV therapy area, for information and resources on dolutegravir and our HIV medicines (TRIUMEQ and TIVICAY).
 • HIV | GSK Health

  Welcome to the HIV therapy area, for information and resources on dolutegravir and our HIV medicines (TRIUMEQ and TIVICAY).
 • GSK information about Inside Severe Asthma programme

  For Healthcare professionals. Information about severe asthma programme, expert videos, latest news and materials for download.
 • Luftvägsportfölj

  Läs mer om våra luftvägsläkemedel, ta del av behandlingsriktlinjer och lär dig mer om spirometri
 • Onkologi

 • GSK Vaccinportfölj

  Information för hälso- och sjukvårdspersonal: GSK utvecklar och tillverkar vaccin för att förhindra både barn och vuxna från infektionssjukdomar. Vi distribuerar mer än 2 miljoner vacciner till människor i 170 länder varje dag.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

There are no results matching your refine settings