Den här hemsidan kräver JavaScript för att fungera tillfredsställande. Vänligen ändra dina inställningar eller använd en annan webläsare för att fortsätta.       

Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

View our products

Om våra läkemedel

Här finns kortfattad information om våra läkemedel.

Expert perspectives

Expertperspektiv

Genom att dela vår kunskap, hoppas vi att vi kan bidra till att förbättra livet för patienter. För att göra det har vi utvecklat GSK Portalen där hälso- och sjukvårdpersonal lätt kan få tillgång till alla våra resurser, verktyg, åsikter och nyheter.

Referenser:

  1. Trelegy produktresumé, fass.se
  2. Nucala produktresumé, fass.se
  3. Incruse produktresumé, fass.se
  4. Relvar produktresumé, fass.se
  5. Anoro produktresumé, fass.se

Förskrivningsinformation

Anoro Ellipta (umeklidinium/vilanterol)

Anoro produktresumé

Incruse Ellipta (umeklidinium)

Incruse produktresumé

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)

Relvar produktresumé

Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol)

Trelegy produktresumé

Nucala (mepolizumab)

Nucala produktresumé

© 2021 GSK. Alla rättigheter förbehålles GlaxoSmithKline AB, Box 516, SE-169 29 Solna, Sverige.Alla misstänkta biverkningar ska rapporteras. Det kan göras här.