Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Webbinarium - Immunterapi och biverkningar vid endometriecancer

Tidigare i år bjöd GSK in till två tillfällen av ett utbildningsmöte för dig som arbetar med immunterapi och PD-1-hämmare vid endometriecancer. Syftet med mötet var att öka kunskapen om och hanteringen av immunrelaterade biverkningar hos dessa patienter.

Webbinariet hölls av överläkare Hildur Helgadottir, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, som berättade om sin mångåriga kliniska erfarenhet av att behandla med immunterapi mot melanom och handläggning av dessa patienter.

Nu kan du ta del av inspelningen om du missade webbinariet eller vill höra det på nytt.

Program

- Hur fungerar immunterapi?

- Vilka biverkningar kan immunterapi ge?

- Vad är viktigt att vara uppmärksam på?

- Klinisk praxis och omhändertagande

Riktlinjer

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC): Bedömning och hantering av biverkningar i samband med immunterapi med checkpointhämmare (Regimbiblioteket)

ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis treatment and follow-up of toxicities from immunotherapy

ASCO Clinical Practice Guideline: Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Immunotherapy

PM-SE-DST-WCNT-230001, juli 2023