Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

SHINGRIX FÖRHINDRAR SEKUNDÄRA KOMPLIKATIONER TILL BÄLTROS SÅSOM SVÅR SMÄRTA (PHN) 1 SOM KAN VARA I FLERA ÅR 2

Eff chart

I frågeformuläret Zoster Brief Pain Inventory definierades PHN som HZ-relaterad smärta > 3 på en skala från 0-10 och som uppträder eller varar i minst 90 dagar efter första utslagen. 3

Eff

Bältrosreladerade komplikationer förutom PHN

Utvärderade HZ-relaterade komplikationer var HZ-vaskulit, disseminerad sjukdom, oftalmisk sjukdom, neurologisk sjukdom, visceral sjukdom samt stroke. 1 93,7 % minskning jämfört med placebo hos försökspersoner ≥50 år (n=1/13 881 för SHINGRIX, n=16/14 035 för placebo) (95 % KI: 59,5, 99,9; P=0,0003). 3

Kl=konfidensintervall; HZ=herpes zoster;
PHN=postherpetisk neuralgi.

Se SHINGRIX effektivitetsdata hos samtliga studerade åldersgrupper

Referenser:

  1. SHINGRIX SmPC fass.se
  2. Watson P. Postherpetic neuralgia. Am Fam Physician. 2011;84:690–2.
  3. Cunningham AL, Lal H, Kovac M, Chlibek R, Hwang S-J, Diez-Domingo J, et al. Efficacy of the herpes zoster subunit vaccine in adults 70 years of age or older. N Engl J Med. 2016 Sep;375(11):1019-32.