Den här hemsidan kräver JavaScript för att fungera tillfredsställande. Vänligen ändra dina inställningar eller använd en annan webläsare för att fortsätta.       

Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Tack för att du rapporterar en misstänkt biverkning.

På GSK övervakar vi kontinuerligt våra produkters säkerhet. Det gör vi dels genom att samla i säkerhetsdata i våra kliniska studier men även genom att motta spontana biverkningsrapporter från allmänhet och sjukvård för de produkter vi marknadsför. Läs mer

Avser Din rapport medicinteknisk produkt eller kosmetika samtycker du till den behandling av personuppgifter som anges nedan genom att lämna uppgifterna till oss.
Dina personuppgifter, dvs. uppgifter om Dig och Din rapport om den aktuella biverkningen, registreras och behandlas elektroniskt. De kategorier av personuppgifter som behandlas är initialer, födelsedatum, kön, vikt, ev. sjukdomsbild, läkemedelsanvändning och levnadsförhållanden som är relevanta för läkemedelsanvändningen. Avser Din rapport medicinteknisk produkt eller kosmetika behandlas motsvarande kategorier av uppgifter. Har Du lämnat uppgifter om namn och adress, registreras även dessa uppgifter. Personuppgifter inhämtas från Dig (och eventuellt från Din behandlande läkare).
Personuppgifterna behandlas för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende säkerhetsövervakning av läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och för analyser samt statistiska beräkningar i samband med kontroll av dessa produkter. Efter avslutad kontroll lagras uppgifterna i GlaxoSmithKlines centrala databas utan tidsbegränsning.
Personuppgifter lämnas endast ut till Läkemedelsverket och motsvarande tillsynsmyndigheter i andra länder i världen, inom den koncern som GlaxoSmithKline tillhör och till GlaxoSmithKlines samarbetspartners för ovanstående ändamål. Utlämnande av personuppgifter utom koncernen sker normalt endast i kodad form, men kan vid utlämnande till samarbetspartners även lämnas ut i okodad form för att mottagaren ska kunna uppfylla sina rättsliga skyldigheter. Uppgifterna kan också lämnas ut för lagring utanför EU i moderbolagets databas.
Personuppgiftsansvarig är det GSK-bolag som är innehavare av godkännandet av
produkten. Du ser på produktens förpackning vilket företag som är innehavare av produkten. Du har rätt att utan kostnad, en gång per år, begära besked om personuppgifter som rör Dig behandlas och i sådant fall få skriftlig information om behandlingen. Du har vidare rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Frågor ska ställas till GSK på adress enligt ovan.