Trang web này yêu cầu JavaScript được bật để trải nghiệm tốt hơn. Vui lòng bật JavaScript trong phần thiết lập của trình duyệt hoặc sử dụng một trình duyệt khác để tiếp tục

      

Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

GSK thường xuyên theo dõi tính an toàn của tất cả sản phẩm bằng cách thu thập và phân tích các báo cáo tác dụng ngoại ý từ nhân viên  Y tế khi sử dụng thuốc của GSK ở bất kỳ thị trường nào. Việc này nhằm mục đích cập nhật liên tục các thông tin về an toàn thuốc cho nhân viên Y tế trên thông tin kê toa của các sản phẩm, giúp việc sử dụng thuốc an toàn cho bệnh nhân. Nếu bạn biết một bệnh nhân nào đó có tác dụng ngoại ý, tác dụng không mong muốn, sử dụng quá liều, sử dụng sai  hoặc sử dụng trong lúc đang mang thai hay đang nuôi con bằng sữa mẹ liên quan đến các sản phẩm của GSK, xin liên hệ với GSK theo chi tiết dưới đây:

Email

antoanthuoc@gsk.com

Điện thoại

  • 028 3824 8744
  • ĐTDĐ: 0963 905235

Fax

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: 028 3824 8742

Địa chỉ gửi thư         

 

 

VPĐD GlaxoSmithKline Pte.Ltd.

701 Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1

Tp HCM, Việt Nam