Trang web này yêu cầu JavaScript được bật để trải nghiệm tốt hơn. Vui lòng bật JavaScript trong phần thiết lập của trình duyệt hoặc sử dụng một trình duyệt khác để tiếp tục

      

Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

GSK rất xem trọng đến tính an toàn cho bệnh nhân và người tiêu dùng. Chúng tôi nhận thấy rằng các tác dụng bất lợi có thể xảy ra tuy nhiên không thể dự đoán được xảy ra trên bệnh nhân hay khách hàng nào. Vì lý do đó, việc tiếp tục theo dõi tính an toàn đối với các sản phẩm có ý nghĩa sống còn đối với chúng tôi. Bằng cách lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm từ bạn và những người khác, chúng tôi có thể đưa ra những hướng dẫn tốt nhất có thể cho những người sử dụng sản phẩm của GSK và ViiV. 

Báo cáo tác dụng bất lợi như thế nào? 

Để giúp cho việc xử lý thông tin nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng cung cấp thông tin liên quan nhiều nhất có thể. Ít nhất những thông tin dưới đây cần được cung cấp: 

1. Thông tin về người đã trải nghiệm tác dụng bất lợi với các thông tin xác định khác như giới tính, ngày tháng năm sinh.

2. Thông tin liên hệ của người báo cáo, tên của người cung cấp thông tin.

3. Mô tả tác dụng bất lợi, như dấu hiệu, triệu chứng, ngày bắt đầu khởi phát và kết quả của tác dụng bất lợi đó.

4. Tên sản phẩm GSK/ViiV được sử dụng. 

Các quy định về quyền riêng tư của GSK hướng dẫn việc xử lý thông tin cá nhân khi trao đổi với bạn về truy vấn, khiếu nại hay báo cáo biến cố bất lợi. 

Để báo cáo biến cố bất lợi: 

Hãy gọi cho chúng tôi: +84 963905235 hoặc gửi thông tin đến hộp thư điện tử: antoanthuoc.vn@gsk.com