Trang web này yêu cầu JavaScript được bật để trải nghiệm tốt hơn. Vui lòng bật JavaScript trong phần thiết lập của trình duyệt hoặc sử dụng một trình duyệt khác để tiếp tục

      

Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

Lọc Sự Kiện

Sự kiện và hội thảo đã qua

Enter how many more events to be shown on click of "Show more" button

5

Show More

Sự kiện và hội thảo cùng GSK

Sự kiện và hội thảo cùng GSK

Trang cung cấp, chia sẻ thông tin mới nhất từ các sự kiện, hội thảo tổ chức bởi GSK hoặc kết hợp cùng bên thứ 3. Nhằm mục đích phát triển chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày một tốt hơn.

Lọc Sự Kiện

Tìm thấy   kết quả bởi:              

Lọc Sự Kiện

Tìm thấy   kết quả bởi:              

Không tìm thấy kết quả phù hợp

Lọc lại

Sự kiện và hội thảo cùng GSK

Sự kiện và hội thảo cùng GSK

Trang cung cấp, chia sẻ thông tin mới nhất từ các sự kiện, hội thảo tổ chức bởi GSK hoặc kết hợp cùng bên thứ ba. Nhằm mục đích phát triển chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày một tốt hơn.