Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Nežádoucí účinky 1

Velmi časté: podrážděnost, bolest hlavy, bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce, únava

Časté: snížená chuť k jídlu, ospalost, gastrointestinální symptomy (jako je průjem, nauzea, zvracení), malátnost, horečka (≥ 37,5° C), reakce v místě vpichu (např. otok nebo zatvrdnutí).

Méně časté: infekce horních cest dýchacích, rýma, závrať, vyrážka, myalgie, svalová ztuhlost, onemocnění podobné chřipce

Vzácné: hypestezie, parestezie, svědění, zimnice

Více informací naleznete v SPC přípravku.

Vakcíny Havrix Junior monodose 720 EU injekční suspenze a Havrix 1440 EU injekční suspenze jsou vakcíny proti hepatitidě A (inaktivované, adsorbované). Vakcíny jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Přípravky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.