Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Způsob podání 1

Vakcína Havrix Junior monodose 720 EU je určena k intramuskulární aplikaci.

Dospělým a dětem se podává do deltoidní oblasti, malým dětem do anterolaterální strany stehna.

Vakcína se nemá podávat do gluteální oblasti.

Vakcína se nemá podávat subkutánně/intradermálně, protože tento způsob podání může vést k suboptimální anti-HAV protilátkové odpovědi.

Vakcína Havrix Junior monodose 720 EU v žádném případě nesmí být podána intravaskulárně.

Osobám s trombocytopenií nebo poruchami srážlivosti krve se musí vakcína Havrix Junior monodose 720 EU podávat opatrně, neboť u nich po intramuskulární aplikaci může dojít ke krvácení. Na místo vpichu má proto být na dobu nejméně 2 minut přiložen tlakový obvaz (bez mnutí).

Dávkování 1

  • Děti a dospívající od 1 roku do 15 let (včetně)*
  • K základnímu očkování se podává jedna dávka vakcíny Havrix Junior monodose 720 EU (0,5 ml suspenze).

Posilovací dávka

K zabezpečení dlouhodobé ochrany po základním očkování vakcínou Havrix Junior monodose se doporučuje podat posilovací dávku kdykoli v době od 6 měsíců do 5 let, přednostně mezi 6. a 12. měsícem po první dávce.

*Pro dospívající až do 18 let (včetně) je přijatelné podání jedné dávky vakcíny Havrix 720 Junior monodose.

Reference:

  1. SPC Havrix Junior monodose, dostupné z www.gskkompendium.cz

Vakcíny Havrix Junior monodose 720 EU injekční suspenze a Havrix 1440 EU injekční suspenze jsou vakcíny proti hepatitidě A (inaktivované, adsorbované). Vakcíny jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Přípravky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.