Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Indikace 1

Vakcína Havrix Junior monodose 720 EU je indikována k aktivní imunizaci proti infekci vyvolané virem hepatitidy A (HAV) u jedinců vystavených riziku nákazy HAV.

Vakcína Havrix Junior monodose 720 EU nevyvolává ochranu proti infekční hepatitidě způsobené virem hepatitidy B, hepatitidy C, hepatitidy E, ani proti dalším patogenům vyvolávajícím jaterní infekce.

V oblastech s nízkou až střední prevalencí hepatitidy A je vakcína Havrix Junior monodose 720 EU doporučována především osobám, které jsou nebo budou ve zvýšeném riziku infekce virem hepatitidy A.

Vakcíny Havrix Junior monodose 720 EU injekční suspenze a Havrix 1440 EU injekční suspenze jsou vakcíny proti hepatitidě typu A (inaktivované, adsorbované). Vakcíny jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Přípravky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.