Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Nežádoucí účinky

Velmi časté: podrážděnost, bolest hlavy, bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce, únava

Časté: snížená chuť k jídlu, ospalost, gastrointestinální symptomy (jako je průjem, nauzea, zvracení), malátnost, horečka (≥ 37,5° C), reakce v místě vpichu (např. otok nebo zatvrdnutí).

Méně časté: infekce horních cest dýchacích, rýma, závrať, vyrážka, myalgie, svalová ztuhlost, onemocnění podobné chřipce

Vzácné: hypestezie, parestezie, svědění, zimnice

Více informací naleznete v  SPC přípravku.

Havrix 1440 je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Havrix 1440 je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Havrix 1440 není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na 
www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com.