Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Způsob podání

Vakcína Havrix je určena k intramuskulární aplikaci.

Dospělým a dětem se podává do deltoidní oblasti, malým dětem do anterolaterální strany stehna.

Vakcína se nemá podávat do gluteální oblasti.

Vakcína se nemá podávat subkutánně/intradermálně, protože tento způsob podání může vést k suboptimální anti-HAV protilátkové odpovědi.

Vakcína Havrix v žádném případě nesmí být podána intravaskulárně.

Osobám s trombocytopenií nebo poruchami srážlivosti krve se musí vakcína Havrix podávat opatrně, neboť u nich po intramuskulární aplikaci může dojít ke krvácení. Na místo vpichu má proto být na dobu nejméně 2 minut přiložen tlakový obvaz (bez mnutí).

Dávkování

  • Dospělí a dospívající od 16 let výše

K základnímu očkování se podává jedna dávka vakcíny Havrix 1440 (1,0 ml suspenze).

Posilovací dávka

K zabezpečení dlouhodobé ochrany po základním očkování vakcínou Havrix 1440 se doporučuje podat posilovací dávku kdykoli v době od 6 měsíců do 5 let, přednostně mezi 6. a 12. měsícem po první dávce.

Havrix 1440 je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Havrix 1440 je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Havrix 1440 není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na 
www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com.