Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Kontraindikace 1

Vakcína Havrix 1440 EU injekční suspenze nesmí být aplikována jedincům se známou hypersenzitivitou na kteroukoliv složku vakcíny [hydroxid hlinitý, polysorbát 20, aminokyseliny (obsahuje fenylalanin), hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid sodný, chlorid draselný, voda pro injekci. Reziduum: obsahuje stopové množství neomycin-sulfátu (Havrix: méně než 20 ng)], nebo jedincům, u nichž se po předchozím očkování vakcínou Havrix projevily známky hypersenzitivity.

Tato vakcína obsahuje méně než 1 mmol (39 mg) draslíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě je „bez draslíku“. Tato vakcína obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. Vakcína Havrix 1440 EU obsahuje 0,166 mg fenylalaninu v jedné dávce, což odpovídá 0,166 mg/ml. U pacientů s fenylketonurií má být tato vakcína podávána s opatrností.

Více informací naleznete v SPC přípravku.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 1

Podobně jako u jiných vakcín i očkování vakcínou Havrix má být odloženo u jedinců trpících závažným akutním horečnatým onemocněním. Mírná infekce však není kontraindikací očkování.

Vzhledem k délce inkubační doby hepatitidy A je možné, že by očkovaná osoba mohla být v průběhu očkování již nositelem infekce. V takových případech není známé, zda očkování přípravkem Havrix ochrání proti rozvoji hepatitidy A.

U hemodialyzovaných pacientů a osob s poruchou imunitního systému se po jedné dávce vakcíny Havrix 1440 EU nemusí docílit odpovídajícího titru anti-HAV. Může tak u nich být nutné podat další dávky vakcíny.

Podobně jako u všech jiných injekčních vakcín musí být pro případ, že se po aplikaci vakcíny Havrix vzácně vyvine anafylaktická reakce, okamžitě dostupná lékařská pomoc. Z tohoto důvodu je nutné, aby byla očkovaná osoba 30 minut po očkování pod dohledem lékaře.

Podobně jako u jakékoli injekční aplikace se může po podání vakcíny Havrix nebo i před ním vyskytnout vazovagální synkopa jako psychogenní reakce na injekční jehlu. Je důležité zajistit, aby při případné mdlobě nedošlo k úrazu.

Vakcína může být podána HIV pozitivním osobám.

Séropozitivita proti hepatitidě A není kontraindikací očkování.

Více informací naleznete v SPC přípravku.

Vakcína Havrix 1440 EU injekční suspenze je vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná, adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.