Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Nežádoucí účinky

Velmi časté: podrážděnost, bolest hlavy, bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce, únava

Časté: snížená chuť k jídlu, ospalost, gastrointestinální symptomy (jako je průjem, nauzea, zvracení), malátnost, horečka (≥ 37,5° C), reakce v místě vpichu (např. otok nebo zatvrdnutí).

Méně časté: infekce horních cest dýchacích, rýma, závrať, vyrážka, myalgie, svalová ztuhlost, onemocnění podobné chřipce

Vzácné: hypestezie, parestezie, svědění, zimnice

Více informací naleznete v  SPC přípravku.

Havrix 720 Junior monodose je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Havrix 720 Junior monodose je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Havrix 720 Junior monodose není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na 
www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com.