Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Způsob podání

Vakcína Havrix je určena k intramuskulární aplikaci.

Dospělým a dětem se podává do deltoidní oblasti, malým dětem do anterolaterální strany stehna.

Vakcína se nemá podávat do gluteální oblasti.

Vakcína se nemá podávat subkutánně/intradermálně, protože tento způsob podání může vést k suboptimální anti-HAV protilátkové odpovědi.

Vakcína Havrix v žádném případě nesmí být podána intravaskulárně.

Osobám s trombocytopenií nebo poruchami srážlivosti krve se musí vakcína Havrix podávat opatrně, neboť u nich po intramuskulární aplikaci může dojít ke krvácení. Na místo vpichu má proto být na dobu nejméně 2 minut přiložen tlakový obvaz (bez mnutí).

Dávkování

  • Děti a dospívající od 1 roku do 15 let (včetně)*

K základnímu očkování se podává jedna dávka vakcíny Havrix 720 Junior monodose (0,5 ml suspenze).

Posilovací dávka

K zabezpečení dlouhodobé ochrany po základním očkování vakcínou Havrix 720 Junior monodose se doporučuje podat posilovací dávku kdykoli v době od 6 měsíců do 5 let, přednostně mezi 6. a 12. měsícem po první dávce.

*Pro dospívající až do 18 let (včetně) je přijatelné podání jedné dávky vakcíny Havrix 720 Junior monodose.

Havrix 720 Junior monodose je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Havrix 720 Junior monodose je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Havrix 720 Junior monodose není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na 
www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com.