Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Kontraindikace

Vakcína Havrix nesmí být aplikována jedincům se známou hypersenzitivitou na kteroukoliv složku vakcíny [hydroxid hlinitý, polysorbát 20, aminokyseliny, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid sodný, chlorid draselný, voda na injekci. Reziduum: obsahuje stopové množství neomycinsulfátu (Havrix 720: méně než 10 ng)], nebo jedincům, u nichž se po předchozím očkování vakcínou Havrix projevily známky hypersenzitivity.

Více informací naleznete v  SPC přípravku.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Podobně jako u jiných vakcín i očkování vakcínou Havrix má být odloženo u jedinců trpících závažným akutním horečnatým onemocněním. Mírná infekce však není kontraindikací očkování.

Vzhledem k délce inkubační doby hepatitidy A je možné, že by očkovaná osoba mohla být v průběhu očkování již nositelem infekce. V takových případech není známé, zda očkování přípravkem Havrix ochrání proti rozvoji hepatitidy A.

U hemodialyzovaných pacientů a osob s poruchou imunitního systému se po jedné dávce vakcíny Havrix nemusí docílit odpovídajícího titru anti-HAV. Může tak u nich být nutné podat další dávky vakcíny.

Podobně jako u všech jiných injekčních vakcín musí být pro případ, že se po aplikaci vakcíny Havrix vzácně vyvine anafylaktická reakce, okamžitě dostupná lékařská pomoc. Z tohoto důvodu je nutné, aby byla očkovaná osoba 30 minut po očkování pod dohledem lékaře.

Podobně jako u jakékoli injekční aplikace se může po podání vakcíny Havrix nebo i před ním vyskytnout vazovagální synkopa jako psychogenní reakce na injekční jehlu. Je důležité zajistit, aby při případné mdlobě nedošlo k úrazu.

Vakcína může být podána HIV pozitivním osobám.

Séropozitivita proti hepatitidě A není kontraindikací očkování.

Více informací naleznete v  SPC přípravku.

Havrix 720 Junior monodose je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Havrix 720 Junior monodose je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Havrix 720 Junior monodose není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na 
www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com.