Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Účinné látky

  • Salmeterol: Salmeterol je selektivní, dlouhodobě (12 hodin) působící β2 agonista adrenoreceptorů
  • Flutikason-propionát: Flutikason-propionát - inhalační glukokortikoid, s nízkou systémovou biodostupností a střední afinitou ke kortikoidnímu receptoru

Více informací naleznete v SPC přípravku.

Men with chest pain

Reference:

  1. SPC Seretide Diskus

Seretide Diskus a Inhaler jsou vázány na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4;

e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, hlaste také na cz.safety@gsk.com.