Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Dávkování

Bronchiální astma

Dospělí, dospívající a děti starší než 12 let:

  • Jedna inhalace 50 mikrogramů salmeterolu a 100 mikrogramů flutikason-propionátu dvakrát denně.
  • Jedna inhalace 50 mikrogramů salmeterolu a 250 mikrogramů flutikason-propionátu dvakrát denně.
  • Jedna inhalace 50 mikrogramů salmeterolu a 500 mikrogramů flutikason-propionátu dvakrát denně.

Děti ve věku 4 let a starší:

  • Jedna inhalace 50 mikrogramů salmeterolu a 100 mikrogramů flukatison-propionát dvakrát denně. Maximální povolenou dávkou flutikason-propionátu podávaného jako přípravek Seretide Diskus dětem je dávka 100 mikrogramů dvakrát denně. Příslušné údaje pro použití u dětí mladších než 4 roky nejsou k dispozici.

Chronická obstrukční plicní nemoc

Dospělí:

  • Jedna inhalace 50 mikrogramů salmeterolu a 500 mikrogramů flukatison-propionát dvakrát denně.
Seretide pack

Reference:

  1. SPC Seretide Diskus

Seretide Diskus a Inhaler jsou vázány na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4;

e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, hlaste také na cz.safety@gsk.com.