Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Terapeutické indikace: ASTMA, CHOPN

Bronchiální astma

  • Přípravek Seretide Diskus je indikován k pravidelné léčbě bronchiálního astmatu hlavně tam, kde je vhodné podávání kombinovaného přípravku (dlouhodobě působícího agonisty β2 adrenoreceptorů a inhalačního kortikosteroidu).
  • K nim patří: 
    • pacienti s nedostatečnou kontrolou astmatu v průběhu léčby inhalačními kortikosteroidy a „podle potřeby“ inhalovanými krátkodobě působícími agonisty β2 adrenoreceptorů
    • pacienti s již adekvátně kontrolovaným astmatem při podávání inhalačních kortikosteroidů a dlouhodobě působících agonistů β2 adrenoreceptorů.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

  • Seretide Diskus je indikován k symptomatické léčbě pacientů s CHOPN s prebronchodilatační hodnotou FEV1 < 60 % náležité hodnoty a s anamnézou opakujících se exacerbací, kteří mají závažné projevy navzdory pravidelné bronchodilatační terapii.

Reference:

  1. SPC Seretide Diskus

Seretide Diskus a Inhaler jsou vázány na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4;

e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, hlaste také na cz.safety@gsk.com.