Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Vakcína proti meningokokům skupiny B (rDNA, komponentní, adsorbovaná)

Vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů (adsorbovaná)

Vakcína proti lidskému papilomaviru typu 16, 18 (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná)

Engerix-B 20 μg
Vakcína proti hepatitidě B rekombinantní (rDNA), adsorbovaná

Engerix-B 10 μg
Vakcína proti hepatitidě B rekombinantní (rDNA), adsorbovaná

Vakcína proti hepatitidě B (rDNA, adjuvovaná, adsorbovaná)

Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná, adsorbovaná)

Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná, adsorbovaná)

Vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární)

Vakcína proti difterii, tetanu, pertusi 

Vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární komponenta), hepatitidě B (rDNA) (HBV), poliomyelitidě (inaktivovaná) (IPV) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (Hib), (adsorbovaná)

Konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y

Vakcína proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám (živá atenuovaná)

Rotavirová vakcína (živá)

Vakcína proti pásovému oparu (herpes zoster) (rekombinantní, adjuvovaná)

Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná)

Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rDNA) (HAB), adsorbovaná

Vakcína proti planým neštovicím