Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Vakcína proti respiračnímu syncytiálnímu viru, rekombinantní, obsahující adjuvans

Vakcína proti meningokokům skupiny B (rDNA, komponentní, adsorbovaná)

Vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů (adsorbovaná)

Vakcína proti lidskému papilomaviru typu 16, 18 (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná)

Engerix-B 20 μg
Vakcína proti hepatitidě B rekombinantní (rDNA), adsorbovaná

Engerix-B 10 μg
Vakcína proti hepatitidě B rekombinantní (rDNA), adsorbovaná

Vakcína proti hepatitidě B (rDNA, adjuvovaná, adsorbovaná)

Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná, adsorbovaná)

Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná, adsorbovaná)

Vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární)

Vakcína proti difterii, tetanu, pertusi 

Vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární komponenta), hepatitidě B (rDNA) (HBV), poliomyelitidě (inaktivovaná) (IPV) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (Hib), (adsorbovaná)

Konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y

Vakcína proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám (živá atenuovaná)

Rotavirová vakcína (živá)

Vakcína proti pásovému oparu (herpes zoster) (rekombinantní, adjuvovaná)

Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná)

Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rDNA) (HAB), adsorbovaná

Vakcína proti planým neštovicím

Vakcína Boostrix je vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů (adsorbovaná). V rámci plošného očkování je přípravek plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vakcína Engerix-B 10 μg je vakcína proti hepatitidě B rekombinantní (rDNA), adsorbovaná, v dětské formuli (do 15 let věku). Přípravek je v rámci pravidelného očkování hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vakcína Engerix-B 20 μg je vakcína proti hepatitidě B rekombinantní (rDNA), adsorbovaná, ve formuli pro dospělé (od 16 let věku). Přípravek je v rámci pravidelného očkování hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro doočkování dětí ve věku 16 – 18 let. Vakcína Fendrix je vakcína proti hepatitidě B (rDNA, adjuvovaná, adsorbovaná). Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro osoby zařazené do hemodialyzačního programu. Vakcína Infanrix je vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární). V rámci plošného očkování je přípravek plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vakcína Varilrix je vakcína proti planým neštovicím. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vakcíny jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.