Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Infanrix hexa

Nejlepší věc, kterou jim můžeme dát, je důvěra

Díky vakcíně Infanrix hexa získají rodiče důvěru k očkování od samého počátku. Vakcína Infanrix hexa je v České republice dostupná již od roku 2004 a je tedy ověřená mnohaletými zkušenostmi.

Je mnoho věcí, kterých se noví rodiče obávají. Nedopusťte, aby očkování bylo jednou z nich.

Vaší úlohou je zajistit, aby první zkušenost rodičů s očkováním jejich dítěte proběhla hladce.6

NA

Dopřejte rodičům důvěru díky ověřené vakcíně Infanrix hexa

Zajímavosti

Zde najdete zajímavé informace a nástroje, které vám pomohou v diskuzi s rodiči a kolegy o hexavakcíně.

Vakcína Infanrix hexa je určena pro základní očkování a přeočkování kojenců a batolat proti difterii, tetanu, pertusi, hepatitidě B, poliomyelitidě a onemocněním způsobeným Haemophilus influenzae typu b.2
Vakcína proti difterii (D), tetanu (T), pertusi (acelulární komponenta) (Pa), hepatitidě B (rDNA) (HBV), poliomyelitidě (inaktivovaná) (IPV) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (Hib) (adsorbovaná)

Reference

 1. Mukherjee P et al. Expert Rev Vaccines 2021 doi.org/10.1080/14760584.2021.1892493.
 2. Infanrix hexa, SPC, 2020, dostupné na: https://www.gskkompendium.cz
 3. Hexyon SmPC, 2020.
 4. Zinke M et al. Hum Vaccin 2010; 6:189-193.
 5. Vaxelis SmPC, 2019.
 6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Talking with parents about vaccines for infants. Available at:https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/conversations/downloads/talk-infants-508.pdf (Accessed November 2020).
 7. Imahorn N, Heininger U. Pediatr Infect Dis J 2020; 39:157-163.
 8. Zhang L et al. Cochrane Database Syst Rev 2014; 9:CD001478.
 9. Gonfiantini MV et al. Euro Surveill 2014; 19:pii=20921.
 10. Folkhälsomyndigheten (Swedish Institute for Communicable Disease Control). Pertussis surveillance in Sweden: Nineteen-year report. Available at: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ 65ed8f6dbdab4999bc358fcd9b657e77/pertussis-sweden-nineteen-year-report.pdf (Accessed November 2020).
 11. Schwartz TF et al. Hum Vaccin Immunother 2019; 15:235-241.

Vakcína Infanrix hexa prášek a suspenze pro injekční suspenzi je vakcína proti difterii (D), tetanu (T), pertusi (acelulární komponenta)(Pa), hepatitidě B (rDNA) (HBV), poliomyelitidě (inaktivovaná) (IPV) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (Hib),(adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

PM-CZ-INH-WCNT-210001 | schváleno leden/2022