Dette nettstedet krever at JavaScript er aktivert for å fungere skikkelig. Vennligst endre innstillingene dine eller bruk en annen nettleser for å fortsette.

      

Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Arexvy

  

Arexvy er indisert for aktiv immunisering for forebygging av nedre luftveissykdom (LRTD) forårsaket av respiratorisk syncytialvirus hos voksne ≥ 60 år. Bruk av Arexvy skal være iht. offentlige anbefalinger.

Vaksinering skal utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom. En lett infeksjon, som en forkjølelse, er imidlertid ikke en kontraindikasjon for vaksinasjon.

  

Hvem GOLD anbefaler vaksinen til

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease anbefaler RS-virus vaksinen til kolspasienter. RSV er den første og eneste vaksinen som er inkludert i GOLD-rapporten med Evidensnivå A.114

Les mer på GOLDs nettsider

Hvem FHI anbefaler vaksinen til

Hos voksne kan økende alder sammen med underliggende sykdom øke faren for alvorlig infeksjon med luftveisvirus. RSV-vaksinen kan vurderes til voksne i alderen 60 år og eldre med underliggende sykdom.13

Les mer på Folkehelseinstituttes nettsider

  

Ny vaksine mot RSV er nå tilgjengelig i Norge 

Etter nesten 60 år med forskning er det nå for første gang mulig å vaksinere dine pasienter ≥ 60 år mot respiratorisk syncytialvirus (RSV).3,5 Influensa, covid og RSV - også kalt «trippelepidemien» - var de mest hyppige årsakene til luftveisinfeksjoner i 2022-2023 sesongen,6,7 og høsten 2023 var den første hvor det var mulig å vaksinere seg mot RSV i forkant av sesongen. Vaksinen Arexvy er indisert for aktiv immunisering for forebygging av nedre luftveissykdom (LRTD) forårsaket av RSV hos voksne ≥ 60 år. Bruk av vaksinen skal være iht. offisielle anbefalinger.

 
Hvorfor er vaksinasjon mot RSV relevant for eldre voksne?

Voksne i alderen 60 år og eldre har økt risiko for alvorlig RSV-infeksjon. Antall sykehusinnleggelser og dødsfall relatert til RSV øker med alderen.8

RSV-infeksjon fører til gjennomsnittlig 1 216 sykehusinnleggelser årlig i Norge blant pasienter over 65 år, og dette er trolig en underestimering.9 I 2022/2023-sesongen ble 1 903 voksne ≥ 65 år innlagt på sykehus med RSV-infeksjon i Danmark. 266 personer ≥ 65 år døde.*†10

Pasienter med komorbiditeter som respiratoriske og kardiovaskulære sykdommer og diabetes har økt risiko for sykehusinnleggelse på grunn av RSV-infeksjon.11 I en norsk studie av pasienter innlagt på sykehus med viral luftveisinfeksjon, hadde 46% av de sykehusinnlagte pasientene med RSV-infeksjon kols.12

 

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR AREXVY:

Vaksinering skal utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom. En lett infeksjon, som en forkjølelse, er imidlertid ikke en kontraindikasjon for vaksinasjon.

Gis med forsiktighet hos individer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser da blødning kan oppstå etter i.m. injeksjon.

Vanligste rapporterte bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet (61 %), fatigue (34 %), myalgi (29 %), hodepine (28 %) og artralgi (18 %). Disse bivirkningene var vanligvis milde eller moderate i intensitet og forsvant innen få dager etter vaksinasjon.

 
Pakninger, pris og refusjon

Dosering: Administreres som en enkelt dose på 0,5 ml. Behov for revaksinasjon med en påfølgende dose er ikke fastslått.

Pris: 2342,50 kr per sett (1 hetteglass pulver til injeksjonsvæske, 1 hetteglass 0,5 ml suspensjon til injeksjonsvæske). Arexvy er ikke refundert av det offentlige og må betales av den enkelte.

Les preparatomtalen for mer informasjon før forskrivning av Arexvy

Ved uønskede medisinske hendelser, kontakt GSK på tlf: 22 70 20 00

 

*Median oppfølgingstid 6,7 måneder
†Komorbiditeter assosiert med økt risiko for alvorlig RSV-infeksjon: Kols, astma, kronisk luftveis-/lungesykdom, kronisk hjertesvikt, endokrinometabolske tilstander (diabetes type 1 og 2, avansert lever- eller nyresykdom).3,4

  

Referanser:

 1. EMA https://www.ema.europa.eu/en/news/first-vaccine-protect-older-adults-respiratory-syncytial-virus-rsv-infection 
 2. Falsey AR, Hennessey PA, Formica MA, Cox C, Walsh EE. Respiratory syncytial virus infection in elderly and high-risk adults. N Engl J Med. 2005;352(17):1749-1759. 
 3. Arexvy preparatomtale 
 4. Papi A, Ison MG, Langley JM, et al. for the AReSVi-006 Study Group. Respiratory syncytial virus prefusion F protein vaccine in older adults. N Engl J Med. 2023;388(7):595-608.
 5. Graham BS, The Journey to RSV Vaccines — Heralding an Era of Structure-Based Design. NEJM 388;7. February 16, 2023
 6. https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/ (sett 21.08.23) 
 7. https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/trippelepidemien-herjer-pa-sykehusene-utfordrende/15378210/ (sett 21.08.23) 
 8. Branche AR, Saiman L, Walsh EE, et al. Incidence of respiratory syncytial virus infection among hospitalized adults, 2017–2020. Clin Infect Dis. 2022;74(6):1004-1011. doi:10.1093/cid/ciab595 
 9. Johannesen CK, Wijhe M, Tong S et al. Age-Specific Estimates of Respiratory Syncytial Virus-Associated Hospitalizations in 6 European Countries: A Time Series Analysis. J Infect Dis 2022;226(Suppl 1): 29-37. 
 10. Statens Serum Institut RSV Dashboard (experience.arcgis.com/experience/220fef27d07d438889d651cc2e00076c/page/RS-virus/ Siden sist besøkt 02.08.2023. 
 11. Falsey AR, Walsh EE, House S et al. Risk Factors and Medical Resource Utilization of Respiratory Syncytial Virus, Human Metapneumovirus, and Influenza-Related Hospitalizations in Adults-A Global Study During the 2017-2019 Epidemic Seasons (Hospitalized Acute Respiratory Tract Infection [HARTI] Study). Open Forum Infect Dis. 2021 Oct 5;8(11):ofab491. doi: 10.1093/ofid/ofab491 
 12. Debes S, Haug JB, de Blasio BF, Lindstrøm JC, Jonassen CM, Dudman SG. Clinical Outcome of Viral Respiratory Tract Infections in Hospitalized Adults in Norway: High Degree of Inflammation and Need of Emergency Care for Cases With Respiratory Syncytial Virus. Front Med. 2022;9:866494. doi: 10.3389/fmed.2022.866494 
 13. FHI vaksinasjonsveileder for helsepersonell (sett 14.09.23)
 14. GOLD: Global strategy for prevention, diagnosis and management of COPD: 2024 Report (sett 16.02.2024) 

Arexvy er registrerte varemerker av GSK group of companies.