Dette nettstedet krever at JavaScript er aktivert for å fungere skikkelig. Vennligst endre innstillingene dine eller bruk en annen nettleser for å fortsette.

      

Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Viser   avgrenset til:    

 • Anoro▼Ellipta

  umeklidinium/vilanterol<br/> Lunge og allergi
 • Augmentin

  Amoksicillin/klavulansyre<br/> Infeksjon
 • Avamys

  flutikasonfuroat<br/> Lunge og allergi
 • Benlysta

  belimumab<br/> Lupus
 • Betnovat

  betametason <br/> Hud
 • Bexsero

  Vaksine mot meningokokk B<br/> Vaksiner
 • Blenrep▼

  belantamab mafodotin<br/> Onkologi
 • Boostrix

  vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste<br/> Vaksiner
 • Boostrix Polio

  vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio<br/> Vaksiner
 • Celsentri

  maraviroc<br/> Hiv
 • Cervarix

  vaksine mot humant papillomavirus<br/> Vaksiner
 • Combivir

  zidovudin<br/> Hiv
 • Dectova▼

  zanamivir<br/> Infeksjon
 • Dermovat

  klobetasolpropionat<br/> Hud
 • Dovato

  dolutegravir/lamivudin<br/> Hiv
 • Duodart

  dutasterid/tamsulosin<br/> Urologi
 • Engerix-B

  vaksine mot hepatitt B<br/> Vaksiner
 • Epivir

  lamivudin<br/> Hiv
 • Fendrix

  vaksine mot hepatitt B med adjuvans<br/> Vaksiner
 • Flolan

  epoprostenol<br/> Pulmonal arteriell hypertensjon
 • Flutide

  flutikasonpropionat<br/> Lunge og allergi
 • Flutide Nasal

  flutikasonpropionat<br/> Lunge og allergi
 • Flutivate

  flutikasonpropionat<br/> Hud
 • Havrix

  vaksine mot hepatitt A<br/> Vaksiner
 • Imigran

  sumatriptan<br/> Nevrologi
 • Incruse▼Ellipta

  umeklidinium<br/> Lunge og allergi
 • Infanrix Hexa

  Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, hepatitt B, poliomyelitt og Haemophilus influenzae type b.<br/> Vaksiner
 • Integrilin

  eptifibatid<br/> Hjerte-kar
 • Jemperli▼

  dostarlimab<br/> Onkologi
 • Juluca▼

  dolutegravir/rilpivirine<br/> Hiv
 • Kivexa

  lamivudin/abakavir<br/> Hiv
 • Lamictal

  lamotrigin<br/> CNS
 • Malarone

  atovakvon/proguanil<br/> Infeksjon
 • Menveo

  vaksine mot meningokokk A, C, W135 og Y<br/> Vaksiner
 • Nucala

  mepolizumab<br/> Lunge og allergi
 • Priorix

  vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder <br/> Vaksiner
 • Relvar Ellipta

  flutikasonfuroat/vilanterol<br/> Lunge og allergi
 • Requip Depot

  ropinirol<br/> CNS
 • Rotarix

  vaksine mot rotavirus<br/> Vaksiner
 • Rukobia▼

  fostemsavir<br/> Hiv
 • Seretide

  salmeterol/flutikasonpropionat<br/> Lunge og allergi
 • Serevent

  salmeterol<br/> Lunge og allergi
 • Seroxat

  paroksetin<br/> CNS
 • Shingrix

  Vaksine mot helvetesild (rekombinant med adjuvans)<br/> Vaksiner
 • Synflorix

  Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (ikke tilgjengelig på det norske markedet).<br/> Vaksiner
 • Tivicay

  dolutegravir<br/> Hiv
 • Toctino▼

  alitretionin<br/> Hud
 • Trelegy Ellipta

  flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol<br/> Lunge og allergi
 • Triumeq

  dolutegravir/abakavir/lamivudin<br/> Hiv
 • Trizivir

  lamivudin/zidovudin/abakavir<br/> Hiv
 • Twinrix

  vaksine mot hepatitt A og B<br/> Vaksine
 • Valtrex

  valaciklovir<br/> Infeksjon
 • Varilrix

  Vaksine mot vannkopper<br/> Vaksiner
 • Ventoline

  salbutamol<br/> Lunge og allergi
 • Vocabria▼ (+ Rekambys)▼

  kabotegravir<br/> Hiv
 • Volibris

  ambrisentan<br/> Pulmonal arteriell hypertensjon
 • Wellbutrin Retard

  bupropion<br/> CNS
 • Xevudy▼

  sotrovimab<br/> Infeksjon
 • Zantac

  ranitidin<br/> Mage-tarm
 • Zeffix

  lamivudin<br/> Hiv
 • Zejula

  niraparib<br/> Onkologi
 • Ziagen

  abakavir<br/> Hiv
 • Zovirax

  aciklovir<br/> Infeksjon
 • ANORO ELLIPTA

  For helsepersonell. Anoro▼Ellipta – langtidsvirkende muskarinreseptor-antagonist (LAMA)/langtidsvirkende beta2-agonist (LABA), for bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling, for å lindre symptomer hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).
 • Bexsero

  Informasjon til helsepersonell om Bexsero
 • Blenrep | Products | helsepersonell.gsk.no

  Kun for helsepersonell. Blenrep▼ (belantamab mafodotin).
 • Boostrix polio

  Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio. FOR HELSEPERSONELL.
 • CERVARIX

  (vaksine mot humant papillomavirus)<br>Vaksiner
 • Incruse Ellipta

  Informasjon til helsepersonell om Incruse, Regelmessig bronkodilaterende behandling for å kontrollere symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom
 • Nucala

  For helsepersonell: Nucala, mepolizumab, behandling av alvorlig eosinofil astma, hypereosinofilt syndrom, HES, eosinofil granulomatose med polyangiitt, EGPA, kronisk rhinosinusitt med nasal polypose, CRSwNP.
 • RELVAR ELLIPTA

  For helsepersonell. Relvar Ellipta er en kombinasjon av en langtidsvirkende beta2-agonist og et inhalasjonssteroid, til behandling av astma og kols. Relvar Ellipta skal doseres én gang daglig. Relvar Ellipta er en av mange GSK-legemidler til behandling av astma og kols.
 • Produktoversikt TRELEGY Ellipta (flutikasonfuroat, umeklidinium og vilanterol 92/55/22 g), en trippelbehandling for pasienter med moderat til alvorlig kols som ikke tilstrekkelig behandlet med en kombinasjon av ICS/LABA.

  Informasjon til helsepersonell og refusjonskriterier vedrørende TRELEGY Ellipta – vedlikeholdsbehandling hos voksne med moderat til alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), som ikke er tilstrekkelig behandlet med en kombinasjon av inhalert kortikosteroid og langtidsvirkende β2-agonist eller en kombinasjon av langtidsvirkende β2-agonist og langtidsvirkende muskarinerg antagonist.
 • Tivicay | Products | helsepersonell.gsk.no

  For Healthcare Professionals: Access the latest data and resources, and learn how to prescribe Tivicay (dolutegravir).
 • Triumeq | Products | helsepersonell.gsk.no

  For Healthcare Professionals: Access the latest data and resources, and learn how to prescribe Triumeq▼ (dolutegravir/abacavir/lamivudine).
 • TWINRIX

  Vaksine mot hepatitt A og B. FOR HELSEPERSONELL.
 • Xevudy

 • Zejula | Products | helsepersonell.gsk.no

  For Healthcare Professionals: Access the latest data and resources, and learn how to prescribe Zejula▼ (niraparib).

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ingen resultater samsvarer med dine søkekriterier

Vis mer