Dette nettstedet krever at JavaScript er aktivert for å fungere skikkelig. Vennligst endre innstillingene dine eller bruk en annen nettleser for å fortsette.

      

Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Viser   avgrenset til:    

 • Anoro▼Ellipta

  umeklidinium/vilanterol<br/> Lunge og allergi
 • Arexvy▼

  Vaksine mot respiratorisk syncytialvirus (RSV) (rekombinant antigen, med adjuvans)
 • Augmentin

  Amoksicillin/klavulansyre<br/> Infeksjon
 • Avamys

  flutikasonfuroat<br/> Lunge og allergi
 • Benlysta

  belimumab<br/> Lupus
 • Betnovat

  betametason <br/> Hud
 • Bexsero

  Vaksine mot meningokokk B<br/> Vaksiner
 • Boostrix

  vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste<br/> Vaksiner
 • Boostrix Polio

  vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio<br/> Vaksiner
 • Celsentri

  maraviroc<br/> Hiv
 • Cervarix

  vaksine mot humant papillomavirus<br/> Vaksiner
 • Combivir

  zidovudin<br/> Hiv
 • Dectova▼

  zanamivir<br/> Infeksjon
 • Dermovat

  klobetasolpropionat<br/> Hud
 • Dovato

  dolutegravir/lamivudin<br/> Hiv
 • Duodart

  dutasterid/tamsulosin<br/> Urologi
 • Engerix-B

  vaksine mot hepatitt B<br/> Vaksiner
 • Epivir

  lamivudin<br/> Hiv
 • Fendrix

  vaksine mot hepatitt B med adjuvans<br/> Vaksiner
 • Flolan

  epoprostenol<br/> Pulmonal arteriell hypertensjon
 • Flutide

  flutikasonpropionat<br/> Lunge og allergi
 • Flutide Nasal

  flutikasonpropionat<br/> Lunge og allergi
 • Flutivate

  flutikasonpropionat<br/> Hud
 • Havrix

  vaksine mot hepatitt A<br/> Vaksiner
 • Imigran

  sumatriptan<br/> Nevrologi
 • Incruse▼Ellipta

  umeklidinium<br/> Lunge og allergi
 • Infanrix Hexa

  Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, hepatitt B, poliomyelitt og Haemophilus influenzae type b.<br/> Vaksiner
 • Integrilin

  eptifibatid<br/> Hjerte-kar
 • Jemperli▼

  dostarlimab<br/> Onkologi
 • Juluca▼

  dolutegravir/rilpivirine<br/> Hiv
 • Kivexa

  lamivudin/abakavir<br/> Hiv
 • Lamictal

  lamotrigin<br/> CNS
 • Malarone

  atovakvon/proguanil<br/> Infeksjon
 • Menveo

  vaksine mot meningokokk A, C, W135 og Y<br/> Vaksiner
 • Nucala

  mepolizumab<br/> Lunge og allergi
 • Priorix

  vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder <br/> Vaksiner
 • Relvar Ellipta

  flutikasonfuroat/vilanterol<br/> Lunge og allergi
 • Requip Depot

  ropinirol<br/> CNS
 • Rotarix

  vaksine mot rotavirus<br/> Vaksiner
 • Rukobia▼

  fostemsavir<br/> Hiv
 • Seretide

  salmeterol/flutikasonpropionat<br/> Lunge og allergi
 • Serevent

  salmeterol<br/> Lunge og allergi
 • Seroxat

  paroksetin<br/> CNS
 • Shingrix

  Vaksine mot helvetesild (rekombinant med adjuvans)<br/> Vaksiner
 • Synflorix

  Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (ikke tilgjengelig på det norske markedet).<br/> Vaksiner
 • Tivicay

  dolutegravir<br/> Hiv
 • Toctino▼

  alitretionin<br/> Hud
 • Trelegy Ellipta

  flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol<br/> Lunge og allergi
 • Triumeq

  dolutegravir/abakavir/lamivudin<br/> Hiv
 • Trizivir

  lamivudin/zidovudin/abakavir<br/> Hiv
 • Twinrix

  vaksine mot hepatitt A og B<br/> Vaksine
 • Valtrex

  valaciklovir<br/> Infeksjon
 • Varilrix

  Vaksine mot vannkopper<br/> Vaksiner
 • Ventoline

  salbutamol<br/> Lunge og allergi
 • Vocabria▼ (+ Rekambys)▼

  kabotegravir<br/> Hiv
 • Volibris

  ambrisentan<br/> Pulmonal arteriell hypertensjon
 • Wellbutrin Retard

  bupropion<br/> CNS
 • Xevudy▼

  sotrovimab<br/> Infeksjon
 • Zantac

  ranitidin<br/> Mage-tarm
 • Zeffix

  lamivudin<br/> Hiv
 • Zejula

  niraparib<br/> Onkologi
 • Ziagen

  abakavir<br/> Hiv
 • Zovirax

  aciklovir<br/> Infeksjon

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ingen resultater samsvarer med dine søkekriterier

Vis mer