Dette nettstedet krever at JavaScript er aktivert for å fungere skikkelig. Vennligst endre innstillingene dine eller bruk en annen nettleser for å fortsette.

      

Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

GSK tar sikkerheten ved bruk av våre legemidler og produkter alvorlig. Dette fordi vi er opptatt av å sikre at nytten av å bruke legemiddelet skal veie opp for risikoen ved å bruke det. For å skaffe mest mulig informasjon om sikkerheten er det viktig å innhente informasjon om alle uønskede medisinske hendelser som oppstår ved bruk av legemiddelet. Meldingene blir fortløpende vurdert og meldt til legemiddelmyndighetene i henhold til lovverket. Alle bivirkningsmeldinger blir jevnlig analysert for å se om nye, uventede og alvorlige bivirkninger er rapportert og om dette har betydning for sikkerheten av legemidlet.
Bivirkninger meldes til Direktoratet for medisinske produkter (DMP) iht. krav og rapporteringsmåter som beskrevet på DMP sine hjemmesider.

Bivirkninger i forbindelse med kosmetikk meldes til Folkehelseinstituttet. GSK kan også kontaktes ved spørsmål om bivirkninger i forbindelse med våre legemidler og vaksiner. Dette gjelder også ved bruk av våre legemidler under graviditet og amming. Kontakt GSK på telefon 22 70 20 00. Du kan også rapportere elektronisk til GSK.