Dette nettstedet krever at JavaScript er aktivert for å fungere skikkelig. Vennligst endre innstillingene dine eller bruk en annen nettleser for å fortsette.

      

Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

1 - 0 of 346 items
11-10-2018

Nyheter

16-03-2018

Søkeresultat

29-10-2018

Unsubscribe-lite

29-10-2018

Unsubscribe Success

11-10-2018

Møter

26-09-2018

Opprett en konto

11-10-2018

Slettet kontoen

11-10-2018

Access GSK Page

26-10-2018

Data Layer test

20-03-2018

Bruksvilkår

10-03-2020

Bestill materiell

For helsepersonell: Bestill brosjyrer og placeboinhalatorer. Last ned nyttige verktøy og hjelpemidler
24-06-2019

Twinrix

(vaksine mot hepatitt A og B) <br>Vaksiner
22-08-2018

Retningslinjer

Informasjon for helsepersonell: Kols retningslinjer for sykdomsbehandling
30-10-2018

Effekt og sikkerhet

For helsepersonell: Anoro Ellipta (umeklidinium/vilanterol) informasjon og ressurser til hjelp for helsepersonell i sin daglige praksis.
30-10-2018

Anoro Ellipta

For helsepersonell: Anoro Ellipta (umeklidinium/vilanterol), informasjon for å støtte helsepersonell i deres daglig praksis
30-10-2018

Anoro: Safety data

30-10-2018

Publikasjoner

30-10-2018

Kort om Anoro

08-11-2019

Trippelbehandling

Trippelterapi (Incruse, Relvar og Trelegy), for kolspasienter som er symptomatiske og har høy risiko for eksaserbasjoner
30-10-2018

Forskrivningsinformasjon

Informasjon til helsepersonell: Forskrivningsinformasjon Incruse, regelmessig bronkodilaterende behandling for å kontrollere symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom
31-10-2019

Effekt og sikkerhet

Informasjon til helsepersonell: Incruse (umeklidinium), regelmessig bronkodilaterende behandling for å kontrollere symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom. Effekt og sikkerhet
06-01-2019

Incruse Ellipta

Informasjon til helsepersonell om Incruse, Regelmessig bronkodilaterende behandling for å kontrollere symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom
31-10-2019

Spørsmål og svar

Informasjon til helsepersonell: Incruse, regelmessig bronkodilaterende behandling for å kontrollere symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom. Spørsmål og svar om dosering, effekt, sikkerhet
31-10-2019

Kort om Incruse Ellipta

Informasjon til helsepersonell: Incruse, regelmessig bronkodilaterende behandling for å kontrollere symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom
16-03-2018

Ellipta inhalator

Ellipta, Ellipta inhalator, astma, kols
29-06-2018

Kort om Relvar

Relvar Ellipta er et nytt kombinasjonspreparat (ICS/LABA) bestående av inhalasjonssteroid (ICS = flutikasonfuroat, FF) og langtidsvirkende beta2-agonist (LABA = vilanterol, VI) til behandling av astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) "/> <meta name="keywords" content="lunge og allergi, Relvar, flutikasonfuroat vilanterol
26-06-2018

Spørsmål og svar

Informasjon til helsepersonell: Vanlige spørsmål og svar om Relvar
26-06-2018

Forskrivningsinformasjon

Informasjon til helsepersonell: Relvar Ellipta er en kombinasjon av en langtidsvirkende beta2-agonist og et inhalasjonssteroid til behandling av astma og kols.
30-10-2018

Relvar

(flutikasonfuroat/vilanterol)<br> Lunge og allergi
16-03-2018

Dosing and pharmacology (Lotvall)

Informasjon til helsepersonell: Relvar, ekspertvideoer
16-03-2018

Phase III studies asthma (Lotvall)

Informasjon til helsepersonell: Relvar, ekspertvideoer
05-11-2018

Aktuelle filmer

Informasjon til helsepersonell: Relvar, ekspertvideoer
16-03-2018

Phase III studies COPD (Lotvall)

Informasjon til helsepersonell: Relvar, ekspertvideoer
05-11-2018

Relvar - Educational videos

Informasjon til helsepersonell. Videoer om astma i allmennpraksis og inhalasjonssteroiders partikkelstørrelse.
05-11-2018

Exploring the role of ICS particle size on efficacy

Informasjon til helsepersonell. Videoer om astma i allmennpraksis og inhalasjonssteroiders partikkelstørrelse.
16-03-2018

Relvar - Effect on allergen induced contricton (Heddini)

Informasjon til helsepersonell: Relvar, ekspertvideoer
11-02-2019

Relvar og Avamys – en kombinasjonsbehandling én gang daglig i allergisesongen

Forslag til oversettelse: Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol) og Avamys (flutikasonfuroat) for astma i allergisesongen. Informasjon til helsepersonell
16-03-2018

Publikasjoner – Relvar kols

Salford Lung Study – resultater fra kolsstudien med Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol). For helsepersonell
26-06-2018

Publikasjoner

Relvar Ellipta er et nytt kombinasjonspreparat (ICS/LABA) bestående av inhalasjonssteroid (ICS = flutikasonfuroat, FF) og langtidsvirkende beta2-agonist (LABA = vilanterol, VI) til behandling av astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)
19-03-2018

Relvar Ellipta – effekt og sikkerhet

Informasjon til helsepersonell: Relvar▼ Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol) – en ICS/LABA kombinasjon for pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert ved bruk av kortikosteroider til inhalasjon og bruk av korttidsvirkende beta2-agonister til inhalasjon ved behov. Effekt og sikkerhet
16-03-2018

Kivexa

lamivudin/abakavir<br/> Hiv
16-03-2018

Havrix

vaksine mot hepatitt A<br/> Vaksiner
16-03-2018

Twinrix

vaksine mot hepatitt A og B<br/> Vaksine
02-06-2018

Infanrix Hexa

Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, hepatitt B, poliomyelitt og Haemophilus influenzae type b (ikke tilgjenglig på det norske markedet).<br/> Vaksiner
16-03-2018

Zeffix

lamivudin<br/> Hiv
12-04-2018

Incruse▼Ellipta

umeklidinium<br/> Lunge og allergi
16-03-2018

Avamys

flutikasonfuroat<br/> Lunge og allergi
16-03-2018

Integrilin

eptifibatid<br/> Hjerte-kar
16-03-2018

Volibris

ambrisentan<br/> Pulmonal arteriell hypertensjon
16-03-2018

Epivir

lamivudin<br/> Hiv
30-01-2019

Lamictal

lamotrigin<br/> CNS
16-03-2018

Betnovat/ Betnovat med chinoform

betametason / betametason og kliokinol<br/> Hud
16-03-2018

Ziagen

abakavir<br/> Hiv
16-03-2018

Boostrix

vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste<br/> Vaksiner
16-03-2018

Flolan

epoprostenol<br/> Pulmonal arteriell hypertensjon
16-03-2018

Trizivir

lamivudin/zidovudin/abakavir<br/> Hiv
16-03-2018

Malarone

atovakvon/proguanil<br/> Infeksjon
16-03-2018

Boostrix Polio

vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio<br/> Vaksiner
16-03-2018

Flutide Nasal

flutikasonpropionat<br/> Lunge og allergi
16-03-2018

Flutide

flutikasonpropionat<br/> Lunge og allergi
16-03-2018

Zantac

ranitidin<br/> Mage-tarm
16-03-2018

Priorix

vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder <br/> Vaksiner
16-03-2018

Engerix-B

vaksine mot hepatitt B<br/> Vaksiner
16-03-2018

Menveo

vaksine mot meningokokk A, C, W135 og Y<br/> Vaksiner
16-03-2018

Celsentri

maraviroc<br/> Hiv
16-03-2018

Fortum

ceftazidim<br/> Infeksjon
30-01-2019

Imigran

sumatriptan<br/> Nevrologi
16-03-2018

Flutivate

flutikasonpropionat<br/> Hud
11-04-2018

Trelegy▼Ellipta

flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol<br/> Lunge og allergi
29-08-2018

Relvar Ellipta

flutikasonfuroat/vilanterol<br/> Lunge og allergi
16-03-2018

Requip Depot

ropinirol<br/> CNS
16-03-2018

Zinacef

cefuroxim<br/> Infeksjon
16-03-2018

Naramig

naratriptan<br/> Nevrologi
16-03-2018

Dermovat

klobetasolpropionat<br/> Hud
16-03-2018

Varilrix

Vaksine mot vannkopper<br/> Vaksiner
16-03-2018

Benlysta

belimumab<br/> Lupus
16-03-2018

Ultiva

remifentanil<br/> Anestesi
29-01-2019

Wellbutrin Retard

bupropion<br/> CNS
03-07-2018

Juluca▼

dolutegravir/rilpivirine<br/> Hiv
16-03-2018

Nimbex

cisatrakurium<br/> Anestesi
11-04-2018

Bexsero▼

Vaksine mot meningokokk B<br/> Vaksiner
30-01-2019

Toctino▼

alitretionin<br/> Hud
16-03-2018

Valtrex

valaciklovir<br/> Infeksjon
30-01-2019

Duodart

dutasterid/tamsulosin<br/> Urologi
16-03-2018

Combivir

zidovudin<br/> Hiv
16-03-2018

Seretide

salmeterol/flutikasonpropionat<br/> Lunge og allergi
02-06-2018

Synflorix

Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (ikke tilgjengelig på det norske markedet).<br/> Vaksiner
16-03-2018

Typherix

vaksine mot tyfoidfeber<br/> Vaksiner
16-03-2018

Augmentin

Amoksicillin/klavulansyre<br/> Infeksjon
16-03-2018

Ventoline

salbutamol<br/> Lunge og allergi
16-03-2018

Seroxat

paroksetin<br/> CNS
16-03-2018

Mivacron

mivacurimklorid<br/> Anestesi
16-03-2018

Zovirax

aciklovir<br/> Infeksjon
16-03-2018

Cervarix

vaksine mot humant papillomavirus<br/> Vaksiner
16-03-2018

Serevent

salmeterol<br/> Lunge og allergi
12-04-2018

Nucala▼

mepolizumab<br/> Lunge og allergi
16-03-2018

Fendrix

vaksine mot hepatitt B med adjuvans<br/> Vaksiner
16-03-2018

Rotarix

vaksine mot rotavirus<br/> Vaksiner
17-02-2020

Produkter

30-10-2019

How to prescribe

Informasjon til helsepersonell om Juluca▼ – the first single-pill, 2-drug regimen with dolutegravir at the core.
03-07-2018

Guidelines

Informasjon til helsepersonell om Juluca▼ – the first single-pill, 2-drug regimen with dolutegravir at the core.
12-09-2018

Juluca

Informasjon til helsepersonell om Juluca▼ – the first single-pill, 2-drug regimen with dolutegravir at the core
29-10-2019

Why DTG+RPV?

Informasjon til helsepersonell om Juluca▼ – the first single-pill, 2-drug regimen with dolutegravir at the core.
24-10-2019

Efficacy and tolerability

Informasjon til helsepersonell om Juluca▼ – the first single-pill, 2-drug regimen with dolutegravir at the core.
16-03-2018

Cervarix

(vaksine mot humant papillomavirus)<br>Vaksiner
25-03-2020

Anbudsinformasjon

Info for healthcare professionals: Nucala (mepolizumab), a targeted therapy for adult patients with severe refractory eosinophilic asthma
05-01-2020

Dosage and administration

For healthcare professionals: Guidance about preparing and administering Nucala targeted add-on asthma treatment for adult patients with severe refractory eosinophilic asthma
31-08-2018

Reconstitution video

Reconstitution video
18-09-2018

Disease

For healthcare professionals: The role of eosinophils in patients with severe eosinophilic asthma, identification and associated symptoms of eosinophilic asthma
14-09-2018

Product overview

Info for healthcare professionals: Nucala (mepolizumab), a targeted therapy for adult patients with severe refractory eosinophilic asthma
18-09-2018

FAQs

For healthcare professionals: Frequently asked questions (FAQs) about severe refractory eosinophilic asthma and Nucala treatment including patient identification, asthma attacks, Nucala safet, dosing and administration
18-09-2018

Core SEA Data

Nucala reduced clinically significant exacerbations (MENSA primary endpoint) and patients’ daily oral corticosteroid (OCS) dose, while maintaining asthma control (SIRIUS primary endpoint) vs. placebo, when both were added to high dose ICS and an additional maintenance treatment(s).1 1. Nucala [draft] SmPC, 2015.
18-09-2018

How it works

Learn how Nucala, a targeted treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adult patients works.
16-03-2018

SEA Study summaries

For healthcare professionals: Information on the efficacy and safety data from the Nucala Phase II and III clinical studies (DREAM, MENSA and SIRIUS)
20-09-2018

Efficacy and safety

For healthcare professionals: Safety and efficacy of Nucala as an add-on therapy for adult patients with severe refractory eosinophilic asthma
25-03-2020

Nucala

(mepolizumab)<br> Lunge og allergi
31-08-2018

Mode of action animation

Mode of action animation
16-03-2018

Expert perspectives - Patient Identification

For healthcare professionals: Expert perspectives - Patient Identification
16-03-2018

Relevant videos

Relevant videos
16-03-2018

Nucala Reconstitution Animation

Nucala Reconstitution Animation
18-09-2018

Practial tools

For healthcare professionals: Online tools to identify if your severe refractory asthma patient may be eligible to receive Nucala, the first targeted anti-IL-5 add-on therapy for your adult patients with severe refractory eosinophilic asthma
18-09-2018

Patient identification

Info for healthcare professionals: Nucala (mepolizumab), a targeted therapy for adult patients with severe refractory eosinophilic asthma
16-03-2018

Sidekart

16-03-2018

Profil

16-03-2018

respi

16-03-2018

Kommunikasjonsvalg

16-03-2018

Basket Redirect

16-03-2018

Checkout Order

16-03-2018

Møteregistreringer

16-03-2018

Cookie Policy

Cookie Policy
16-03-2018

ViiV Healthcare

16-03-2018

Kolsbehandling

16-03-2018

Glossary

16-03-2018

Living with asthma

16-03-2018

Recognising the impact of asthma

For Healthcare professionals. Inside Severe Asthma – educational information on asthma impact, asthma pathalogy and development, cost and community burden
16-03-2018

Severe asthma morbidity and mortality

For Healthcare professionals. Inside Severe Asthma – educational information on asthma impact, asthma pathalogy and development, cost and community burden
19-03-2018

About biologics

16-03-2018

Using biologics

For Healthcare professionals. Inside Severe Asthma – educational information on severe asthma biologics, eosinophils, IL-5 and their role in severe asthma
16-03-2018

About this programme

For Healthcare professionals. Inside Severe Asthma – a programme aiming to transform the diagnosis and treatment of severe asthma
22-05-2019

Inside Severe Asthma

For Healthcare professionals. Information about severe asthma programme, expert videos, latest news and materials for download.
16-03-2018

Treating by phenotype

For Healthcare professionals. Inside Severe Asthma – educational information on severe asthma phenotyping and biomarkers
16-03-2018

Severe refractory eosinophilic asthma study (DREAM)

For Healthcare professionals. Inside Severe Asthma – educational information on severe asthma studies - Dream, Mensa, Sirius, Cosmos
11-10-2018

Health-related quality of life study (MUSCA)

For Healthcare professionals. Inside Severe Asthma – educational information on severe asthma studies - Dream, Mensa, Sirius, Cosmos, Musca
11-10-2018

Exacerbation reduction study (MENSA)

For Healthcare professionals. Inside Severe Asthma – educational information on severe asthma studies - Dream, Mensa, Sirius, Cosmos
16-03-2018

Long-term efficacy and safety of mepolizumab (COSMOS)

For Healthcare professionals. Inside Severe Asthma – educational information on severe asthma studies - Dream, Mensa, Sirius, Cosmos
16-03-2018

Mepolizumab dose

For Healthcare professionals. Inside Severe Asthma – educational information on severe asthma studies - Dream, Mensa, Sirius, Cosmos
16-03-2018

Oral corticosteroid-sparing study (SIRIUS)

For Healthcare professionals. Inside Severe Asthma – educational information on severe asthma studies - Dream, Mensa, Sirius, Cosmos
16-03-2018

Mepolizumab clinical data

For Healthcare professionals. Inside Severe Asthma – educational information on severe asthma studies - Dream, Mensa, Sirius, Cosmos
16-03-2018

Programme overview

For Healthcare professionals. Inside Severe Asthma – educational information on severe asthma studies - Dream, Mensa, Sirius, Cosmos
16-03-2018

Expert videos

For Healthcare professionals. Inside Severe Asthma – videos with leading experts talking about severe asthma phenotypes
18-12-2018

Educational materials

For Healthcare professionals. Inside Severe Asthma – educational materials on severe asthma for download
16-03-2020

HIV

For Healthcare Professionals: Welcome to the HIV therapy area. Here you can access the latest information on our HIV portfolio.
12-10-2018

Tolkning

For helsepersonell
11-10-2018

Klargjøring av utstyr

For helsepersonell
11-10-2018

Praktisk utførelse

For helsepersonell
11-10-2018

Reversibilitet

For helsepersonell
11-10-2018

SpiroLab

For helsepersonell
11-10-2018

Målevariabler

For helsepersonell
11-10-2018

Feilkilder

For helsepersonell
31-05-2018

Retningslinjer

20-03-2018

Spirometri

16-03-2018

Lungestudier

16-03-2018

The Salford Lung Study

For helsepersonell: Informasjon om Salford Lung Study
30-10-2018

Lunge og allergi

16-03-2018

vogelmeier

16-03-2018

barnes

16-03-2018

jones

21-03-2020

Ellipta-porteføljen

Informasjon til helsepersonell: Ellipta-porteføljen
14-10-2019

Vanlige spørsmål og svar om Ellipta

Informasjon til helsepersonell: Praktisk bruk av Ellipta inhalator
16-03-2018

Vanlige spørsmål og svar om inhalasjonsaerosol

Inhalasjonsaerosol, inhalator til bruk ved astma og kols. Vanlige spørsmål og svar.
14-10-2019

Vanlige spørsmål og svar om Diskus

Informasjon til helsepersonell: Spørsmål og svar om Diskus
31-05-2018

Inhalatorer

Informasjon til helsepersonell: GSK Inhalatoroversikt (Ellipta, Diskus, Inhalasjonsaerosol, AeroChamber Plus)
16-03-2018

Praktisk bruk av inhalasjonsaerosol

Informasjon til helspersonell: Praktisk bruk av inhalasjonsaerosol
14-10-2019

Ellipta, praktisk bruk

Informasjon til helsepersonell: Praktisk bruk av Ellipta inhalator
25-10-2018

Diskus, praktisk bruk

Informasjon til helsepersonell: Praktisk bruk av diskus
16-03-2018

Slik er Ellipta laget

Informasjon til helsepersonell: Slik er Ellipta laget: demonstrasjonsfilm
13-12-2018

Produktoversikt

For helsepersonell. GSK portfolio – Relvar▼ Ellipta, Anoro▼Ellipta, Trelegy ▼ Ellipta, Incruse ▼Ellipta, Nucala, Seretide, Flutide, Serevent, Ventoline, Avamys
10-03-2020

COPD Expert videos

13-02-2020

Oppfølging av pasienten

Informasjon til helsepersonell: Lunge og allergi, verktøy og lenker
06-08-2019

Vaksiner

Informasjon til helsepersonell: GSK utvikler og produserer vaksiner for å forebygge smittsomme sykdommer, både hos barn og voksne. Hver dag distribuerer GSK mer enn 2 millioner vaksiner til mennesker i 170 land
25-06-2019

Produktoversikt

Informasjon til helsepersonell: Lunge og allergi - produktoversikt
11-10-2018

Terapiområder

Informasjon om GSKs fokuserte terapiområder
16-03-2018

Om dette nettstedet

Om dette nettstedet
11-10-2018

Products Samples

11-10-2018

Products Samples

24-05-2019

Unsubscribe

11-10-2018

Unsubscribe Success

03-05-2019

Kontakt oss

16-03-2018

Kontakt oss

16-03-2018

lamictal

16-03-2018

indikasjon

16-03-2018

effekt-sikkerhet

16-03-2018

wellbutrin-retard

16-03-2018

effekt-sikkerhet

16-03-2018

anoro-faq

16-03-2018

anoro

16-03-2018

key-study-data

16-03-2018

safety-data

16-03-2018

videoer

16-03-2018

dosing-pharmacology

16-03-2018

publikasjoner

16-03-2018

kort-om-anoro

16-03-2018

om-imigran

16-03-2018

imigran

16-03-2018

bruksanvisninger

16-03-2018

indikasjon

16-03-2018

effekt-sikkerhet

16-03-2018

trippelbehandling

16-03-2018

incruse

16-03-2018

incruse-faq

16-03-2018

simplicity-for-hcps

16-03-2018

videoer

16-03-2018

patients-benefits

16-03-2018

om-incruse

16-03-2018

sikkerhet

16-03-2018

retningslinjer

16-03-2018

sykdomsinformasjon

16-03-2018

toctino

16-03-2018

sykdomsbyrde

16-03-2018

effekt-sikkerhet

16-03-2018

produktoversikt

16-03-2018

toctino-faq

16-03-2018

kort-om-relvar

16-03-2018

relvar

16-03-2018

videoer

16-03-2018

publikasjoner

16-03-2018

effekt-sikkerhet

16-03-2018

list

16-03-2018

retningslinjer

16-03-2018

pasientinformasjon

16-03-2018

les-mer-om-bph

16-03-2018

video-bhp

16-03-2018

duodart

16-03-2018

hos-urologen

16-03-2018

effekt-sikkerhet

16-03-2018

cervarix

16-03-2018

disease

16-03-2018

product_overview

16-03-2018

faqs

16-03-2018

practical_tools

16-03-2018

nucala

16-03-2018

core_sea_data

16-03-2018

sea_study_summaries

16-03-2018

efficacy_safety

16-03-2018

how_it_works

16-03-2018

videos

26-09-2018

Glemt passordet?

26-09-2018

Update Password

26-09-2018

Endret passordet

26-09-2018

Nullstill passord - bekreftelse

Health.gsk포털사이트는 대한민국 보건의료전문가에게 글락소스미스클라인(GSK)의 제품 및 관련 질환에 대한 과학적인 정보, 임상 시험 자료 등 다양한 정보와 서비스를 제공합니다.
16-03-2018

Logg inn

26-09-2018

Logg inn link

19-09-2019

Dovato▼

dolutegravir/lamivudin<br/> Hiv
30-10-2019

2DR approach

Informasjon til helsepersonell om Juluca▼ – the first single-pill, 2-drug regimen with dolutegravir at the core.
05-01-2020

Supporting your patients

Info for healthcare professionals: Nucala (mepolizumab), a targeted therapy for adult patients with severe refractory eosinophilic asthma
13-03-2020

Trelegy Ellipta

Informasjon til helsepersonell om Trelegy▼Ellipta – en trippelbehandling for pasienter med moderat til alvorlig kols som ikke er tilstrekkelig behandlet med en kombinasjon av ICS/LABA.
16-03-2020

Triumeq

For Healthcare Professionals: Access the latest data and resources, and learn how to prescribe Triumeq▼ (dolutegravir/abacavir/lamivudine).
16-03-2020

How to prescribe

For Healthcare Professionals: Learn how to prescribe Tivicay▼(dolutegravir)
16-03-2020

Tivicay

For Healthcare Professionals: Access the latest data and resources, and learn how to prescribe Tivicay▼ (dolutegravir).
16-03-2020

Safety

For Healthcare Professionals: Learn about Tivicay▼ (dolutegravir) safety
18-03-2020

Safety

For Healthcare Professionals: Learn about Triumeq▼ (dolutegravir/abacavir/lamivudine) safety
16-03-2020

How to prescribe

For Healthcare Professionals: Learn how to prescribe Triumeq▼ (dolutegravir/abacavir/lamivudine).
16-03-2020

Dolutegravir explained

Dolutegravir explained
16-03-2020

Produktoversikt

For Healthcare Professionals: Produktoversikt
16-03-2020

Hiv-anbud

For Healthcare Professionals: Hiv-anbud
17-03-2020

Triumeq

dolutegravir/abakavir/lamivudin<br/> Hiv
17-03-2020

Tivicay

dolutegravir<br/> Hiv
1 - 0 of 346 items

Vis mer

Ingen resultater

  • Sjekk om du har stavet korrekt
  • Forsøk å bruke et annet søkeord
  • Nullstill filterinnstillingene (dersom du brukte dette)