Dette nettstedet krever at JavaScript er aktivert for å fungere skikkelig. Vennligst endre innstillingene dine eller bruk en annen nettleser for å fortsette.

      

Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

293 {0} - {1} of {2} items

Havrix

vaksine mot hepatitt A<br/> Vaksiner

Twinrix

vaksine mot hepatitt A og B<br/> Vaksine

Avamys

flutikasonfuroat<br/> Lunge og allergi

Volibris

ambrisentan<br/> Pulmonal arteriell hypertensjon

Boostrix

vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste<br/> Vaksiner

Trizivir

lamivudin/zidovudin/abakavir<br/> Hiv

Malarone

atovakvon/proguanil<br/> Infeksjon

Flutide Nasal

flutikasonpropionat<br/> Lunge og allergi

Flutide

flutikasonpropionat<br/> Lunge og allergi

Bexsero

Vaksine mot meningokokk B<br/> Vaksiner

Priorix

vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder <br/> Vaksiner

Engerix-B

vaksine mot hepatitt B<br/> Vaksiner

Menveo

vaksine mot meningokokk A, C, W135 og Y<br/> Vaksiner

Boostrix Polio

vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio<br/> Vaksiner

Relvar Ellipta

flutikasonfuroat/vilanterol<br/> Lunge og allergi

Varilrix

Vaksine mot vannkopper<br/> Vaksiner

Triumeq

dolutegravir/abakavir/lamivudin<br/> Hiv

Duodart

dutasterid/tamsulosin<br/> Urologi

Seretide

salmeterol/flutikasonpropionat<br/> Lunge og allergi

Synflorix

Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (ikke tilgjengelig på det norske markedet).<br/> Vaksiner

Typherix

vaksine mot tyfoidfeber<br/> Vaksiner

Augmentin

Amoksicillin/klavulansyre<br/> Infeksjon

Cervarix

vaksine mot humant papillomavirus<br/> Vaksiner

Nucala

mepolizumab<br/> Lunge og allergi

Fendrix

vaksine mot hepatitt B med adjuvans<br/> Vaksiner

Rotarix

vaksine mot rotavirus<br/> Vaksiner

Infanrix Hexa

Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, hepatitt B, poliomyelitt og Haemophilus influenzae type b.<br/> Vaksiner

Meningokokksykdom

Informasjon til helsepersonell om meningokksykdom

Bexsero

Informasjon til helsepersonell om Bexsero

Cervarix

(vaksine mot humant papillomavirus)<br>Vaksiner

Terapeutisk indeks

I denne videoen (på 4 min) snakker dr. Dave Leather om terapeutisk indeks og hvorfor den er viktig når man bruker inhalasjonssteroider i behandling av astma. I tillegg drøftes kort resultater fra en studie.

Nullstill passord - bekreftelse

Health.gsk포털사이트는 대한민국 보건의료전문가에게 글락소스미스클라인(GSK)의 제품 및 관련 질환에 대한 과학적인 정보, 임상 시험 자료 등 다양한 정보와 서비스를 제공합니다.

Twinrix

Vaksine mot hepatitt A og B. FOR HELSEPERSONELL.

Produktinformasjon - Boostrix Polio

Produktinformasjon - Boostrix Polio - Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio. FOR HELSEPERSONELL.

Boostrix polio

Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio. FOR HELSEPERSONELL.

Kikhoste

Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio. FOR HELSEPERSONELL.

Videoer

For helsepersonell. Videoer, Zejula

Vaksiner

Informasjon til helsepersonell: GSK utvikler og produserer vaksiner for å forebygge smittsomme sykdommer, både hos barn og voksne. Hver dag distribuerer GSK mer enn 2 millioner vaksiner til mennesker i 170 land

Produktoversikt

For helsepersonell. GSK portfolio – Relvar Ellipta, Anoro▼ Ellipta, Trelegy Ellipta, Incruse▼ Ellipta, Nucala, Seretide, Flutide, Serevent, Ventoline, Avamys

Flolan

epoprostenol<br/> Pulmonal arteriell hypertensjon

Trelegy Ellipta

flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol<br/> Lunge og allergi

Shingrix

Vaksine mot helvetesild (rekombinant med adjuvans)<br/> Vaksiner

Terapiområder

Informasjon om GSKs fokuserte terapiområder

Zejula

For Healthcare Professionals: Access the latest data and resources, and learn how to prescribe Zejula▼ (niraparib).

Pulverinhalator - valg av inhalator er viktig

Denne korte videoen (02:45 min) handler om at rett teknikk er viktig ved bruk av inhalator. Er inhalatoren enkel å bruke øker sjansen for at inhalatoren blir brukt på riktig måte. Det gir gode forutseninger for å oppnå behandlingseffekt, og dermed bedre symptomlindring og færre forverrelser.

Vilanterol (langtidsvirkende ß2-agonist)

Rask og langvarig bronkodilatasjon, virker hovedsakelig på ß2 reseptorer i bronkial glatt muskel.

Safety

For Healthcare Professionals: Learn about Tivicay (dolutegravir) safety

Tivicay

For Healthcare Professionals: Access the latest data and resources, and learn how to prescribe Tivicay (dolutegravir).

Relvar Ellipta

For helsepersonell. Relvar Ellipta er en kombinasjon av en langtidsvirkende beta2-agonist og et inhalasjonssteroid, til behandling av astma og kols. Relvar Ellipta skal doseres én gang daglig. Relvar Ellipta er en av mange GSK-legemidler til behandling av astma og kols.

Triumeq

For Healthcare Professionals: Access the latest data and resources, and learn how to prescribe Triumeq▼ (dolutegravir/abacavir/lamivudine).

Klimasmart inhalatorvalg

I denne videoen (på 7 min) snakker professor og overlege Christer Janson om klimasmarte inhalatorvalg, basert på artikkelen "The carbon footprint impact of the choice of inhalers for asthma and COPD" publisert 2019 i tidsskriftet Thorax.

Oppfølging av pasienten

Informasjon kun til helsepersonell: Lunge og allergi, verktøy og lenker

Det er inspirasjonen som teller

Hvor finner man pasientene med for lav inspirasjonskraft til å kunne bruke en pulverinhalator? Se denne korte videoen (03:33 min) om temaet.

TRELEGY Ellipta

Informasjon til helsepersonell og refusjonskriterier vedrørende TRELEGY Ellipta – vedlikeholdsbehandling hos voksne med moderat til alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), som ikke er tilstrekkelig behandlet med en kombinasjon av inhalert kortikosteroid og langtidsvirkende β2-agonist eller en kombinasjon av langtidsvirkende β2-agonist og langtidsvirkende muskarinerg antagonist.

Jemperli 2L endometriekreft

Kun for helsepersonell. Jemperli▼ (dostarlimab), 2L endometriekreft

Onkologi

For Healthcare Professionals: Welcome to the Oncology therapy area.

Inhalatorer

Kun for helsepersonell. Ellipta, Ellipta inhalator, Diskus, Diskus inhalator, Inhalasjonasaerosol, Inhalasjonasaerosol inhalator

Bestill materiell

For helsepersonell: Bestill brosjyrer og placeboinhalatorer. Last ned nyttige verktøy og hjelpemidler

Anoro Ellipta

For helsepersonell. Anoro▼Ellipta – langtidsvirkende muskarinreseptor-antagonist (LAMA)/langtidsvirkende beta2-agonist (LABA), for bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling, for å lindre symptomer hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Produktoversikt

Informasjon til helsepersonell: Lunge og allergi - produktoversikt

How to prescribe

For Healthcare Professionals: Learn how to prescribe Tivicay (dolutegravir)

Reduction in OCS with Nucala

ONLY FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS Information about efficacy of Nucala in SEA

REDUCTION IN EXACERBATIONS

ONLY FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS Information about clinical studies and real world evidence data of reduction in exacerbation with Nucala in SEA

Nucala (mepolizumab) | Respiratoir | GSKPro

ONLY FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS Information about safety of Nucala in SEA

How Nucala works

ONLY FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS More information on the role of eosinophils and the mode of action of Nucala (mepolizumab) in SEA

Nucala (mepolizumab) | Respiratoir | GSKPro

ONLY FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS Homepage with information about SEA, Severe eosinophilic asthma

Nucala CRSwNP safety

ONLY FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS Nucala information about safety in (CRSwNP)

Nucala Nasal polyps home

ONLY FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS Homepage with information about the use of Nucala in nasal polyps.

Nucala Nasal polyps Eosinophlis MoA

ONLY FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS Eosinophilic inflammation, a key driver of recurrent nasal polyps

Study Results

ONLY FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS Nucala efficacy in CRSwNP

Study Design

ONLY FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS Nucala efficacy in CRSwNP

Comorbidity data

ONLY FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS Nucala efficacy in CRSwNP

Nucala (mepolizumab) | Respiratoir | GSKPro

ONLY FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS Homepage with information about Nucala in 4 eosinophilic diseases

Seriespirometri og lungefunksjon

For helsepersonell. I denne korte videoen (ca 6 min) snakker Prof. Paul Jones om: Hvordan gir trippelbehandling mot kols med langtidsvirkende molekyler vedvarende effekt på lungefunksjon?

GSKs nettsider om spirometri

KUN FOR HELSEPERSONELL. GSKs nettsider om spirometri.

HIV

HiV – GSKPro. Kun for helsepersonell. Les om våre hivprodukter.

Arexvy - rekonstituering og administrasjon

Kun for helsepersonell. Vaksinen Arexvy er indisert for aktiv immunisering for forebygging av nedre luftveissykdom (LRTD) forårsaket av respiratorisk syncytialvirus (RSV) hos voksne ≥60 år.

Jemperli 1L endometriekreft

Kun for helsepersonell. Jemperli▼ (dostarlimab), 1L endometriekreft

Jemperli

Kun for helsepersonell. Jemperli▼ (dostarlimab)

Bestill materiell

Kun for helsepersonell. Bestill materiell, Jemperli▼ (dostarlimab).

Anbud og retningslinjer

Kun for helsepersonell: Anbud og retningslinjer

Incruse Ellipta

Informasjon til helsepersonell om Incruse, Regelmessig bronkodilaterende behandling for å kontrollere symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom

Vis mer

Ingen resultater

  • Sjekk om du har stavet korrekt
  • Forsøk å bruke et annet søkeord
  • Nullstill filterinnstillingene (dersom du brukte dette)