Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

HIV Overview

In these pages you can find out about our HIV portfolio, watch videos and download useful clinical resources.

Tivicay and Triumeq

dolutegravir and dolutegravir/abacavir/lamivudine

Learn about the breadth of data behind TIVICAY (dolutegravir) and TRIUMEQ (dolutegravir/abacavir/lamivudine). Resources for healthcare professionals.

SPC

Tivicay (dolutegravir)
Ticivay SPC

Triumeq (dolutegravir/abacavir/lamivudine)
Triumeq SPC

Relvar Ellipta, Anoro Ellipta, Incruse Ellipta, Nucala, Seretide och Avamys är av GSK registrerade varumärken.

Tivicay och Triumeq är av GSK registrerade varumärken.